Thursday, September 6, 2018

သစ္ေတာစီးပြား စကားဝိုင္း - 2သစ္ေတာက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ အဆိုပါစကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ (ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန)၊ ဦးခြန္ေအာင္စိုး (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ျပည္တြင္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ ဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း)၊ ေဒါက္တာဆန္းဦး (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန)၊ ဦးစိုင္းမ်ဳိးဝင္း(Excellent Fortune Development Group ၊ Chairman & Founder)၊ ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံ) ႏွင့္ ဦးအာကာမင္း (မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ၊ High United Co., Ltd.)တို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါစကားဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စီးပြားတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒသစီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုတစ္ခု စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဟန္ခ်က္ညီၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ အစိုးရခ်ည္းေဆာင္ရြက္ရင္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အစိုးရရယ္၊ Private sector ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ Institution ေတြ အားလုံး ေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံအေနနဲ႔က non-government organization – NGO အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ အဓိကလုပ္ငန္းႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။
ပထမတစ္ခုကေတာ့ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (sustainable development) ဆိုတာ ဘာလဲ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ ဘယ္လိုဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းသိမ္းမလဲ၊ ဒါေတြသိေအာင္ သင္တန္းေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးပါတယ္။ ႏွစ္လ သင္တန္းေတြပါ။ ဒီသင္တန္းေတြရဲ႕ (၂၄) ႀကိမ္ ေျမာက္ကို ေရွ႕လ ၅ ရက္ စဖြင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

▄ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ▄

ေနာက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုက သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ပါတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမွာ ဇီဝမ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြဲေတြ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုး ရွိတယ္၊ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေဂဟစနစ္ရဲ႕ အေျခအေနက ဘယ္လို ျဖစ္ေပၚေန တယ္။ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲနဲ႔ ဘယ္လို ဆက္စပ္ ၿပီးေတာ့မွ လူေတြအတြက္ဘယ္ေလာက္ အေရးပါ တယ္၊ လူမႈစီးပြားအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သုေတသနလုပ္ ေဖာ္ထုတ္ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို သက္ဆိုင္သူေတြ အားလုံး သိေအာင္ေဖာ္ျပၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ policy making process ေပၚလစီထည့္သြင္း ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါက သုေတသန လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမေတြမွာ ေဒသခံေတြရွိပါတယ္။ ရြာေတြ ရွိပါတယ္၊ ဒီရြာေတြကလည္း ဒီသယံဇာတကို ထုတ္ယူမသုံးစြဲလို႔ မရပါဘူး၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိတဲ့ အတြက္ ထင္းေတြ ခုတ္ယူသုံးစြဲရပါတယ္။ ဒီလို ထုတ္ယူသုံးစြဲတဲ့ အခါမွာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ အေထာက္ အကူျပဳမယ့္ သုံးစြဲမႈမ်ဳိးျဖစ္ လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေန သူတို႔ကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ လုပ္ပါတယ္။

▄ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး ေဒသခံမ်ားပါဝင္ရန္ ▄

ေနာက္တစ္ခါ အမဲလိုက္မယ့္အစား၊ သစ္ပင္ကို ခုတ္ေရာင္းမယ့္အစား အျခားေသာအသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေပါ့၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပဲ အဲဒီေဒသခံေတြထဲကမွ ေဒသမွာရွိတဲ့ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းလာေအာင္ စည္း႐ုံးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ ဆရာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးရရင္ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာ မူဝါဒမွာ သဘာဝနယ္ေျမဧရိယာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ၊ ႀကိဳးဝိုင္းေတာ အတိုခ်ဳံးရည္ရြယ္ခ်က္ေျပာရရင္ PAS ဆိုတဲ့ ကာကြယ္ထားတဲ့ protective ဧရိယာဆိုတာ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္၊ သားငွက္၊ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္ထိန္းသိမ္းတာ၊ အဲဒီ ဟာက စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ပါတယ္။

အားလုံးသိတဲ့ အတိုင္း ေရႊစက္ေတာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ ဒါေတြက PAS ေတြပါပဲ။ ဒုတိယက ႀကိဳးဝိုင္းပါ၊ ႀကိဳးဝိုင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးအလို႔ငွာ သစ္ကိုထုတ္မယ္၊ တတိယႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေဒသခံျပည္သူရဲ႕ နိစၥဓူဝ လိုအပ္ခ်က္ကို ထုတ္သုံးမယ္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အမ်ဳိးအစားသုံးခုခြဲၿပီး လုပ္ပါတယ္။

ယေန႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းအင္အား မွာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေန ေတာၾကပ္အထိ အင္အားက ၆ဝဝဝ ပါ၊ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က ၈၈၃၂ ဧက ထိန္းသိမ္းရမွာ ဧက ၈ဝဝဝ ဘယ္လို မွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီမွာ people participation က အေရးပါလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာ က႑မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာထက္စာရင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ ေရရွည္ တည္တံ့မယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ပထမဆုံး ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ပုဂၢလိက အခန္း က႑က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ သစ္ေတာေတြ၊ စိုက္ခင္းေတြ ေထာင္ဖို႔ people participation အေနနဲ႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။

▄ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္း ▄

အဲဒီမတိုင္ခင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အရ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅၁ သန္းမွာ အိမ္ေထာင္စု ေခါက္ခ်ဳိးက (၁ဝ ဒသမ ၈) မီလီယံ၊ အဲဒီမွာ ဒီထက္ျပည့္စုံတဲ့ social economic survey ရဲ႕ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းေတြအရ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ထင္းမီးေသြးသုံးတယ္ဆိုတဲ့ result ထြက္တယ္။ ၁ဝ ဒသမ ၈ မီလီယံ အိမ္ေထာင္စု အတြက္ ေန႔စဥ္ထင္းလိုအပ္ခ်က္က မ်ားတယ္။ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက rural ၊ urban population က ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဲဒီေတာ့ ဒီ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက rural လို႔ ဆိုတယ္။ သစ္ေတာ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာနဲ႔အနီးမွာ ေနတဲ့သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သစ္ေတာႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာထဲမွာ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ျခင္း ဆိုတဲ့လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက သူတို႔အနီးအနားမွာရွိတဲ့ သစ္ေတာ ကို CF certificate ေပးၿပီး သူတို႔ဘာသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၊ ေန႔စဥ္လိုအပ္တဲ့ သစ္၊ တိုင္၊ ထင္း၊ ဝါး၊ မွ်စ္၊ မႈိ အားလုံးကို ထုတ္သုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေဒသခံအစု အဖြဲ႕ပိုင္အတြက္၊ ပုဂၢလိကသစ္ေတာ ဆိုရင္ ေျမငွားရမ္းခ ေပးရတယ္။ လက္ရွိ တစ္ႏွစ္ တစ္ဧကကို ၂ဝဝ၊ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာကစၿပီး တစ္ဧကကို ၁ဝဝဝ၊ ေျမငွားရမ္းခေပးရတယ္။ ခုန CF က်ေတာ့ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားကိုေပးေတာ့ ေျမငွားရမ္းခ ေပးစရာမလိုဘူး။ အဲဒီထဲကထြက္တဲ့ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ ေပးစရာမလိုဘဲ ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ရွိတယ္။ community policy user group လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၈၈ဝ ေက်ာ္ဖြဲ႕ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မိသားစု တစ္သိန္းေက်ာ္၊ သစ္ေတာ ဧရိယာဧက ၅ သိန္း ၂ ေသာင္း ေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ target ကေတာ့ ၂ ဒသမ ၂၇ သန္းအထိ ေဒသခံျပည္သူကို people participation ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ျပည္သူ နဲ႔ people participation ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါမွာ INGO, NGO, CSOေတြ က႑ က ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာ ဆရာ ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ေဆြးေႏြးသြားသလို၊ သူတို႔က အဲဒီက႑မွာ ေဒသခံျပည္သူေတြ အထဲ ကိုဝင္ေရာက္ၿပီး community policy ပညာ ေပးတယ္၊ စည္း႐ုံးတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆရာတို႔ရဲ႕ CSO က႑ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သစ္ေတာက႑ ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ အေရးပါတဲ့ အားကိုးရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ ဆရာေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ လူ၊ တိရစၧာန္၊ အားလုံးက ဒီသစ္ေတာကို မွီတယ္၊ ေနတယ္၊ ထိုင္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္လုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုလုံးက ဆင္ထိန္း သိမ္းရတာ၊ စုစုေပါင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ထိန္းသိမ္းထားတာ ၃ဝ၇၉ ေကာင္ ပါ။ ဒီဆင္ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့စရိတ္က ႀကီးပါတယ္။ ဆင္ရဲ႕သဘာဝအရ ေတာမွာပဲေနတယ္၊ ေရၾကည္ပဲ ေသာက္ တယ္။ ေတာေတာင္နဲ႔ ေတာနက္မွာပဲ သူေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္နဲ႔ လူေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ၊ လူေတြကပဲ ဆင္ေတြေနတဲ့ေနရာ ကို သြားေနတာလား။

▄ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနည္းေအာင္ သစ္ထုတ္ ▄

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွာ ဆင္တစ္ေကာင္ အသက္ရလာၿပီ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ရင္ ဆင္ဦးစီး၊ ပဲ့ခ်ိတ္ တစ္ေယာက္ ထားရတယ္။ အဲဒီအသုံးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္က ခ်ေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ပါတယ္။ ဘာနဲ႔ထုတ္လဲ ဆိုရင္ ဆင္နဲ႔ထုတ္တဲ့အတြက္ သက္သာတာ။ ေနရာတကာ လမ္းေတြထိုး၊ စက္ေတြနဲ႔ လိုက္လုပ္ ေနရင္ေတာ့ ေတာက ေျမနီေတြ ျဖစ္သြား တာေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ထုတ္တဲ့ေနရာဟာ ေျမနီေတြ ဘာလို႔မျဖစ္တာလဲဆို လွဲမယ့္အပင္၊ သစ္ေတာခြင့္ျပဳ အမွတ္ ႐ိုက္ၿပီးတဲ့အပင္ေတြကို ခုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ တျခား သစ္ပင္ႀကီးေတြ၊ အပင္လတ္ေတြ အမ်ားႀကီးမပါေအာင္ လွဲမယ့္ေနရာ ဘယ္အေပါက္ ကို လွဲမလဲ၊ အဲဒီေလာက္ အထိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ လွဲၿပီးရင္ ဆင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျဖတ္ပိုင္းၿပီး ဆြဲထုတ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ လုပ္သားဆင္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ လုပ္သားဆင္ ၃ဝဝဝ မွာ ၁၅ဝဝ ေလာက္ပဲ လုပ္သားဆင္လို႔ ေခၚပါတယ္။ လုပ္သား ဆင္ဆိုတာ လူလိုေပါ့။ လူသက္တမ္းနဲ႔ ဆင္ သက္တမ္းက တူပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ရမယ့္ ဆင္ျဖစ္ရမယ္၊ သန္မာရမယ္၊ က်န္းမာရမယ္၊ အဲဒီဆင္ကိုသုံးၿပီး က်န္တဲ့ ၅၅ ေက်ာ္တဲ့ ဆင္အို ေတြက်ေတာ့ ဆင္အိုေတြထားတဲ့ ဆင္ေဆး႐ုံမွာ ထားတယ္။

▄ ဆင္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ▄

ပင္စင္ေပးလိုက္တာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ထိန္းရ ေသးတယ္၊ ဆင္သတ္တဲ့ မုဆိုးေတြကလည္း မ်ားတယ္။ ဆင္ေပါက္ေတြ၊ ဆင္အေသးေတြကို သီးျခား ထိန္းေက်ာင္းပါတယ္။ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ အခါမွာ ဆင္ကိုအေျချပဳၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြ ၁၉ ခု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေထာင္ထားပါတယ္။ ဆင္ ၂၅၆ ေကာင္ သုံးထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ သုံးတဲ့ ဆင္ဟာ အလုပ္ဆင္ မဟုတ္ေသာ ဆင္ေပါက္၊ ဆင္ကလည္း လူလိုပဲဆိုရင္ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္ဆို ကြၽမ္းက်င္ေနၿပီ။ ငါးႏွစ္မွ သူတို႔ကို Train ေပးတာ ပါ။ အသက္ႀကီးတဲ့ ဆင္ႀကီးနဲ႔ ဆင္ေသးေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆင္စခန္းဖြင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတၱဝါတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရွားပါးတဲ့ဆင္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိန္းတဲ့ အေၾကာင္းေလး တင္ျပ ရတာပါ။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ သစ္ေတာက႑ရဲ႕ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမွာ သစ္ထုတ္၊ ခုတ္ၿပီး ေရာင္းတာအျပင္ ပုဂၢလိကေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေရာ၊ သစ္ေတာ စိုက္ခင္း တည္ေထာင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခု၊ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုက သဘာဝကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဒါလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အားလုံးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ ျပည္တြင္းမွာကို အရင္ထက္စာရင္ ႐ိုး႐ိုးဘုရားဖူးတာထက္ ေရႊစက္ေတာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ အင္းေတာ္ႀကီး ဘုရားပြဲဆိုရင္ တကယ့္သဘာဝကို အေျခခံတဲ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တယ္။

ဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာက႑အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ Carbon Emission လုံးဝမထုတ္လႊတ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ Green Economy ဆိုတာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ Protected Area ထဲက သဘာဝကို အေျခခံတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက ဖြင့္ထားတာ အားလုံးေပါင္း စခန္း ၁၈ ခု ရွိပါ တယ္။ ေရႊစက္ေတာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ အင္းေတာ္ႀကီး ဒါေတြအားလုံးက သဘာဝနယ္ေျမ ေတြပါ။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေျပာသြားတာ ဆင္စခန္းက ၁၉ ခု ဖြဲ႕ထားၿပီ။ ဒီ ၁၉ ခုကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းထားတာထက္ကို အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ လာၾကပါတယ္။ ဆင္အေၾကာင္းကို အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာႀကီးက ေျပာသြားတာ ႏိုင္ငံပိုင္ဆင္ ၃ဝဝဝ ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ မွတ္ပုံ တင္ထားတာက ႏိုင္ငံ ပိုင္ဆိုတာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္းပိုင္တဲ့ဆင္က ၃ဝဝဝ ပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ပုဂၢလိကပိုင္ဆင္က ၂၅ဝဝ ရွိတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဆင္ယဥ္၊ ဆင္ေမြးတိရစၧာန္ ဆင္အၾကြယ္ဝဆုံးက ၅၅ဝဝ ရွိပါတယ္။ ၅၅ဝဝ မွာ ေတာ႐ိုင္းဆင္ဆိုတာ ကလည္း ရွိေသးတယ္။

▄ အလုပ္လက္မဲ့ဆင္ အသံုးခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ▄

ဆင္ေတြ အသတ္၊ အျဖတ္ ခံေနရတယ္။ ဒါေတြအားလုံးလည္း ဆရာတို႔အသိပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့လူမ်ဳိးက ဆင္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ လက္ပြန္းတတီး ရွိလဲဆိုေတာ့ ဆင္ ၅၅ဝဝ ကေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာေတြ႕၊ ယဥ္ေနတာပဲ။ ေတာဆင္ ႐ိုင္းလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးက ဆင္နဲ႔ အကြၽမ္းတဝင္ရွိတယ္။ အရင္တုန္းက သစ္ပဲ ထုတ္ဖို႔ရာ သုံးခဲ့တယ္။ အခုသစ္ထုတ္ တာကို ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ဆင္ေတြ ေပါလာတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ဆင္ေတြ ျဖစ္လာရင္ အဲဒီဆင္ေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ျပန္အသုံးခ်မလဲ ဆိုတာ အခု Elephant base Ecotourism ဆိုၿပီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ တျခားပုဂၢလိက ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာက႑ရဲ႕ စီးပြားေရးတစ္ခုအေနနဲ႔ ငွားထားတယ္။ ပုဂၢလိကက ဒါမ်ဳိးလုပ္ခ်င္လို႔ ဆိုရင္လည္း ငွားတယ္။

ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ။ ။ ဆင္တို႔ ၊ က်ားတို႔က မ်ဳိးသုဥ္းေတာ့မယ့္ သတၱဝါေတြထဲမွာ ပါတယ္။ ပါတဲ့အခါမွာ ဆင္ေတြ၊ က်ားေတြကို သတ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းဝယ္တဲ့ illegal Trade ေတြကို ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္၊ မရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္တာက တစ္ပိုင္းပါ။ သဘာဝ ေတာဆင္ေတြ မ်ဳိးသုဥ္းဖို႔က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ဆင္ယဥ္ေတြအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တာက ဒါကလည္း Conservation ပါ။ မ်ဳိးသုဥ္းခါနီးေနတဲ့ ဆင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းတဲ့အခါမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ နည္းတစ္ရပ္ လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အစီအစဥ္မွဴး ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆင္ေတြကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခ (ဒါမွမဟုတ္) ေကြၽးေမြးတာ တစ္ေန႔ကို ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိပါသလဲ။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ကေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး တဲ့ ဆင္က ဆား ၁၅ ပိႆာနဲ႔ မန္က်ည္းပိႆာ အခ်ိန္ ၃ဝ တစ္ႏွစ္စရိတ္သုံးရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေတာထဲမွာပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒ႐ိုင္ဘာနဲ႔ စပယ္ယာ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕လစာ ေကာင္းေကာင္းေပးရတယ္။ မနက္အလုပ္ခ်ိန္မွာ သစ္ဆြဲတယ္ လုပ္လိုက္တယ္။ ညေန ၄ နာရီခြဲ ၅ နာရီမွာ အလုပ္သိမ္းတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ သိမ္းၿပီးရင္ ဆင္ဦးစီးက ထူးခတ္ထားတာ ျဖဳတ္ၿပီး ဆင္ကို ေတာထဲ လႊတ္လိုက္တယ္။ တစ္ညလုံး ေတာထဲမွာရွိတဲ့ သဘာဝအသီးအႏွံေတြ စားတယ္။ ေတာငွက္ေပ်ာေတြ စားတယ္။ စာရင္းအေနနဲ႔ ဆားနဲ႔ မန္က်ည္းနဲ႔ ေပးထားၿပီး လိုအပ္မွ ေနမေကာင္းတဲ့ဆင္ကိုမွ အထူးဆင္ဆရာဝန္နဲ႔ ေကြၽးတယ္။ ပုံမွန္ညေန ၅ နာရီ၊ ၆ နာရီဆို ေတာထဲ လႊတ္လိုက္တယ္။ ဆင္ဦးစီးကေန သူ႔ေျခရာလိုက္ၿပီး ဆင္ကိုေကာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ ျပန္လာတယ္။ ဆင္က Memory ေကာင္းတယ္။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ သူ႕ဆင္ဦးစီးရဲ႕ အသံကိုမွတ္မိတယ္။ တျခားလူ အသံဆိုရင္ ၿငိမ္ေနတယ္ မထူးဘူး။ ဆင္ဦးစီးက ေအာ္လိုက္ရင္ သူကျပန္ထူးတယ္။ တစ္ခုရွိတာက ကြၽန္ေတာ္ ဆင္ဆရာဝန္ကို ေမးၾကည့္တယ္။ ဒီမွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ ထားထားတာ။ အဲဒီဟာက စရိတ္ႀကီးတာ။ ေတာထဲက ဆင္က စရိတ္မႀကီးဘူး။ တစ္ေန႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုင္းပင္လိုမ်ဳိး ပိႆာခ်ိန္ အနည္းဆုံး ၁၂ဝ ေကြၽးရတယ္။ သြားသြားခုတ္ၿပီး သူတို႔ကိုေကြၽးရတာ။ ႀကံေတြအျပင္ကို သူ႔ရဲ႕ အဓိက စားတဲ့အစာကို ပတ္လည္ေတာထဲကို သြားခုတ္ေပး ရတယ္။

အစီအစဥ္မွဴး ။ ။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းဆိုေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆင္ ေတြနဲ႔က ခြဲျခားလို႔မရ ပါဘူး။ သစ္ကိုျမင္ရင္ ဆင္ပါ ပါရမယ္။ သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဆက္စပ္မႈ အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုေတာ့ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ဒါစနစ္ႀကီးပဲ ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္ေကာက္ ရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ သတ္မွတ္ေပးထား ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းေရာင္းဆိုရင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉၈ ဘီလီယံပါ။ တင္ဒါေရာင္းတာက ၁၁၄ ဘီလီယံ ရရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာင္းတဲ့ ေငြအားလုံးက ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထဲ ဝင္ပါတယ္။ ျပည္ပ ေရာင္းအား ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းတဲ့ေငြသည္ ဘီလီယံသတ္မွတ္ခ်က္ ေဒၚလာ ၁၃၉ သန္း ရွာေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို Target ကို အၿမဲတမ္းေက်ာ္လြန္ ေအာင္ ရွာေပးႏိုင္တာကလည္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳတဲ့တန္ေပၚမွာ တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ေစ်းမွန္ေပးၿပီး ဝယ္ၾက ပါတယ္။

စနစ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ကားသေဘာမ်ဳိး ေရာင္းလိုက္တယ္။ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြက စက္မွာခြဲတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း လြယ္ကူစြာနဲ႔ သစ္တစ္ေခ်ာင္း ကအစ သူတို႔ဆိုင္က ဝယ္လို႔ရပါတယ္။ ေစ်းကြက္စည္းမ်ဥ္း ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့အခါ သစ္လုပ္ငန္းက ေရာင္းေပးပါ၊ ေရာင္းေပးပါဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းကို ေရာင္းေပးတဲ့ ဓေလ့က မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိဘူးဆိုတာက လက္ကား ေရာင္းတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန က ခြဲမိန္႔ခ်ထားေပးတဲ့ စက္ေတြအမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီ စက္ေတြက ခြဲၾကပါတယ္။ ႏိုင္သေလာက္ လာဝယ္ခြဲ ေပးပါလို႔ သစ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႏႈိးေဆာ္ပါ တယ္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက လစဥ္ေရာင္းေပးေနပါတယ္။

▄ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ သံုးပင္ျပန္စိုက္ ▄

ေနာက္တစ္ခုက သစ္ခုတ္တယ္၊ သစ္ခုတ္ တယ္ဆိုရင္ပဲ လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီး ဆိုရင္ ျပန္စိုက္ခိုင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္တစ္ပင္ ခုတ္ရင္ သုံးပင္ျပန္စိုက္ေပး ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္တစ္သိန္းခြဲ ခုတ္လိုက္ပါတယ္။ ေလးသိန္းရွစ္ေသာင္း ျပန္စိုက္ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးက ခ႐ုႀကိဳးဝိုင္း မွာ ဧက ၅ဝ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီမွာ ဧက ၅ဝ နဲ႔ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳးဝိုင္းမွာ ဧက ၅ဝ က သီးျခားစီးပြားေရးကြၽန္းအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းက စိုက္ၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက သစ္ထုတ္တဲ့အျပင္ကို သစ္ပင္ စိုက္တာ ေနာက္ဆုံးဆိုရင္ ဝါးပါစၿပီး စိုက္ေနပါၿပီ။ သစ္လုပ္ငန္းဆိုတာနဲ႔ သစ္ႀကီးပဲ ခုတ္တယ္လို႔ မျမင္ေအာင္ အစားလည္း ျပန္စိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မွဴး ။ ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတ အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတ ေဂဟစနစ္ေတြအေရးပါမႈ ဆရာတို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈေထာင့္အေနနဲ႔ သုံးသပ္ တင္ျပေပးတာလည္း ေျပာၾကားေပးေစလိုပါတယ္။

ေဒါက္တာဆန္းဦး ။ ။ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ DDG ေရာ၊ GM ႀကီးေရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားသလို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သစ္ေတာက႑ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကိစၥေတြဟာ သစ္ေတာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သစ္ေတာ သစ္ပင္ေတြကို စနစ္တက်ခုတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက အင္မတန္မွ အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားတယ္။ အင္မတန္မွလည္း အေရးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈေထာင့္ကေန တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအပါအဝင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ၊ ငါးသယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတ၊ တြင္းထြက္သယံဇာတ စတဲ့သယံဇာတေတြကို ထုတ္ယူသုံးစြဲၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီး ပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေပၚေပါက္ လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာသစ္ပင္က႑ အေရးပါပုံ၊ ေဂဟစနစ္ေတြရဲ႕ အေရးပါပုံက အင္မတန္မွ တိုင္းျပည္အတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ သာမက လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ မျပႏိုင္တဲ့ သစ္ေတာသစ္ပင္ေတြကေန အရိပ္ အာဝါသေတြ ရတယ္။ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြဆိုတာလည္း တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကေန ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ကိန္းဂဏန္းရလဒ္နဲ႔ မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့၊ ေဖာ္ျပဖို႔ရာ ခဲယဥ္းတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

▄ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ ▄

ေဂဟစနစ္ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကလည္း အင္မတန္မွ အေရးပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ပါဝင္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးေန တယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာမကဘူး။ တစ္ကမၻာလုံးမွာပါ တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုတိုးတက္ မ်ားျပားစြာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ လာရတဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီး ျဖစ္ပါ တယ္။

သဘာဝျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔က ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက လူသား အားလုံးလက္တြဲ ၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ ႀကီးကို လူသား အားလုံး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ကိစၥမွာ အားလုံးလက္တြဲညီညီနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး သဘာဝ သယံဇာတေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ရာ အမ်ား ျပည္သူကိုလည္း အသိပညာေပး ရင္းနဲ႔ တိုးတက္ေခတ္မီလာတဲ့ နည္းပညာရပ္ေတြ၊ ေငြေၾကး ေတြကို သုံးစြဲၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမျဖစ္ေအာင္၊ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမယ္ဆိုရင္လည္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမလဲ ဆိုတာ အေျဖရွာဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ။ ။ Forest Ecosystem သစ္ေတာေဂဟစနစ္ တင္မကဘူး။ ေဂဟစနစ္ဆိုတာက ျမႇင့္တင္ေရး ေဂဟစနစ္၊ ပင္လယ္ရဲ႕ေဂဟစနစ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္စြန္းမွာ ကြၽန္းေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ေဘးဘက္ မွာရွိေတာ့ကြၽန္း ေတြရဲ႕ ေဂဟစနစ္ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ေဂဟစနစ္တိုင္းသည္ လူေတြ အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာဆိုပါေတာ့ ျမစ္ေၾကာင္းရဲ႕ ေဂဟစနစ္ ကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံအေနနဲ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းရဲ႕ ေဂဟစနစ္နဲ႔ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲကို ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ မွာ ေလ့လာေနပါတယ္။ ေလ့လာ ရတဲ့ အေၾကာင္း အရင္းက ဒီျမစ္ေၾကာင္းေဂဟစနစ္ က လူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီး သလဲ ဆိုရင္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဂဟစနစ္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့ထဲမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေလးမ်ဳိး အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး တစ္ခုခ်င္း မေျပာေတာ့ ပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင္ ေရပါ။ ေသာက္တဲ့ေရကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ကေန ဟိုတုန္းကရတယ္။ ခ်ဳိးတဲ့ေရ၊ သုံးတဲ့ေရ ခ်င္းတြင္းျမစ္က ရတယ္။ ဒါကလည္း ေဂဟစနစ္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခါ ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲမွာရွိတဲ့ ငါး ေတြ၊ ပုစြန္ေတြ၊ သယံဇာတေတြ ဆရာေဒါက္တာဆန္းဦးေျပာတဲ့ သဘာဝသယံဇာတထဲမွာ ျမစ္ရဲ႕ ေဂဟစနစ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ငါးေတြ၊ ပုစြန္ေတြ ဒါေတြကလည္း လူေတြက ထုတ္ယူၿပီးမွ သုံးစြဲလို႔ရတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္နဲ႔ တစ္ဆက္တည္းရွိေနတဲ့ ဥပမာ ေပါက္အင္းဆိုပါေတာ့။ ေပါက္အင္းေဒသႀကီးမွာ ဒီလိုမိုးရာသီဆိုရင္ ေရႀကီးပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts