Wednesday, September 19, 2018

အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ရွင္းလင္းခ်က္


ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပ

ေနျပည္ေတာ္ - စက္တင္ဘာ ၁၉ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၂၃) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ -

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးနဲ႔တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ ႏွစ္ျဖာေသာ သုခမ်ားနဲ႔ျပည့္ဝၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါ တယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၂၈ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ ကိုျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၂၀၁၈ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၃) ရက္၊ရက္စြဲျဖင့္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္သူ လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား တဲ့ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္မိမိတို႔ရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ေတြကိုျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔အစီရင္ ခံတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီးခိုင္မာ ေတာင့္တင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေအာင္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေနရတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ကတည္းကေမၽွာ္မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ တရားမၽွတ ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔တန္းတူ ညီမၽွျခင္းဆိုတဲ့ေလာကပါလတရား ေတြကိုရရွိေစၿပီးႏိုင္ငံေရး တရားမၽွတမႈ၊ စီးပြားေရးတရားမၽွတမႈ၊ လူမႈေရးတရားမၽွတ မႈစတဲ့အခြင့္အေရးသာတူညီမၽွျဖစ္တဲ့၊ဝါဒေရးရာ အရျဖဴစင္တဲ့၊အားလုံး အျမတ္တႏိုးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကေန ဒီမိုကေရစီရင့္သန္ခိုင္မာတဲ့အဆင့္ကိုေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနရဆဲ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သုံးရပ္လုံးဟာတစ္ခုၿပီးမွတစ္ခုဆိုတာမ်ိဳးခ်န္လွပ္ထား လို႔မရဘဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆက္စပ္ၿပီးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထားတင္ျပလိုပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ယႏၲရားနဲ႔အဖြဲ႕အစည္း ေတြခိုင္မာေတာင့္တင္းအားေကာင္းေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရတာေတြပါဝင္ေနပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာင္၊ ျပည္သူေတြ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေအာင္၊ အခြန္အေကာက္ေကာက္ခံမႈေတြမၽွတေအာင္၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လူမႈဖူလုံေရးစတဲ့ အေျခခံအက် ဆုံးျပည္သူ႕ ေရး ရာဝန္ေဆာင္မႈ ေတြျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေတြနဲ႔ေစ်း ကြက္ယႏၲရားေတြ စနစ္တက် ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္ေအာင္ျပန္ လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနျခင္းေတြ ဟာ ခိုင္မာအားေကာင္း တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြအားလုံး က်ရာက႑၊ တတ္စြမ္းရာေနရာ ေတြကေန ပါဝင္ႏိုင္မယ့္ အခင္းအက်င္းေတြကိုဖန္တီး လမ္းဖြင့္ေပးထားသလို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း ကလည္းတစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ ကေနအုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ပမာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ၊ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြထဲမွာ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝး ေတြမွာျပည္သူ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြ၊ ျပည္သူေတြဟာ အစိုးရနဲ႔အတူ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ အက်ိဳးျပဳ ေနၾကၿပီ ဆိုတာကိုအထင္အရွားေတြ႕ျမင္ေနၾကရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ႏိုင္ငံသား အားလုံးကအျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားၾကရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရး ကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာလည္း တည္ၿငိမ္ခိုင္မာေအာင္ျမင္တဲ့ဒီမိုက ေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီးကိုေက်ာ္လႊားရန္ ရွိေနပါေသးတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီးကၽြန္ေတာ္ တို႔ အစိုးရေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလၽွင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ အၾကားမွာလည္းလြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမၽွမႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတို႔ကိုတည္ ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကမူဝါဒတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ခ် မွတ္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုရ ယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး နဲ႔ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ နဲ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြ ရရွိဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အစဥ္အဆက္ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးပမ္းရာမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနတစ္ဆင့္ဘုံသ သေဘာတူလက္ခံ တဲ့ အေျခခံမူေတြထြက္ေပၚလာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ဖို႔တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္း က႑က လည္း အေရး ပါပါတယ္။ အားလုံးဟန္ခ်က္ညီတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္လာ ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ရာမွာစိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကိုေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ေမၽွာ္မွန္း ထားတဲ့ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြကို ေရာက္ေအာင္သြား ဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားနဲ႔ အဆင့္လိုက္ေရွ႕ဆက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈ ေတြရွိေနေပမယ့္လည္း ဘုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပန္းတိုင္ ကေတာ့ေပ်ာက္ပ်က္သြားလို႔မရပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံအစည္း အေဝး (၃) ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း (၅၁)ခ်က္ အထိ ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ကိုဦး တည္ၿပီးခိုင္ခိုင္မာမာအေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမယ္ ဆိုတာကိုလည္းႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကအႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ၊ ဒုတိယအစည္းအေဝးမွာ ခြဲမထြက္ေရး ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ စပ္ေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးစတဲ့ကိစၥရပ္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူထားၿပီးမွခ်န္လွပ္ခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲမထြက္ေရး က အေရးႀကီးသလို ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စရာမလိုတဲ့ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာေအာင္ အားလုံးလက္တြဲ ပူးေပါင္းၿပီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး တို႔ကိုေ ဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာပဲ စိန္ေခၚမႈေတြကလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥဟာအစိုးရအ ဆက္ဆက္ေျဖရွင္း ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္ကတည္းက မီးခဲျပာဖုံး အျဖစ္နဲ႔တ ေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ၿမိဳက္ ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမီးႂကြင္းမီးက်န္ကိုမၿငႇိမ္းသတ္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ မီးထေတာက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေန နဲ႔ေျဖရွင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာေတာ့ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းကတိုက္ခိုက္မႈေတြစတင္ခဲ့ရာက မတည္ မၿငိမ္မႈေတြဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။၂၀၁၇ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာရဲစခန္းေပါင္း (၃၀)နဲ႔တပ္မ ေတာ္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ (၁)ခုတို႔ကိုအၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ၿပီးေတာ့ျပႆနာ မီးေတြထပ္မံေတာက္ ေလာင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီပဋိပကၡနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္ကိုလူေပါင္းမ်ားစြာထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကတဲ့အက်ိဳး ဆက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအလယ္ မွာျပစ္တင္ေဝဖန္ေျပာၾကား မႈေတြအျပင္းအထန္ထြက္ေပၚလာခဲ့ရပါ တယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံ အၾကား၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးထား တဲ့သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အညီေနရပ္ စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ကိုစိစစ္လက္ခံၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ် ထားဖို႔၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေပး ဖို႔စနစ္တက်ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ႏိုင္ငံတကာက ယုံၾကည္ေလးစားရ သူျပည္ပႏိုင္ငံသား(၂) ဦးနဲ႔ျပည္တြင္းပညာရွင္ (၂) ဦးပါဝင္တဲ့ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားနဲ႔လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကိုဘက္ လိုက္မႈမရွိစုံ စမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သြား ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ အစည္းေတြ ကလည္းေကာ္မရွင္နဲ႔အျပည့္ အဝပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ ဆိုၿပီးထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာမိမိရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုက်င့္ သုံးၿပီးမိမိျပည္တြင္းေရး ကိစၥကိုမိမိတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္၊ဒီလိုေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔လည္းစိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ (Able and Willing) အခိုင္အမာရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကိုအေလးထားသည့္နည္း တူႏိုင္ငံ တကာဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစမယ့္၊ ကမၻာတစ္ဝန္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အားေပးမယ့္ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မ်ား ပြားမ်ားေစဖို႔ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြကိုအားလုံးကေစာင့္ထိန္းလိုက္နာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ မတူကြဲျပားမႈ ေတြအၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေန ထိုင္ႏိုင္ေရးကိုဦး တည္ခ်က္ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီပဋိပကၡေတြ၊ တင္းမာမႈ ေတြျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ ကရွိခဲ့ၾကတဲ့ ႐ႈျမင္ခ်က္အေဟာင္း၊ အယူအဆအေဟာင္းေတြနဲ႔ေတာ့ ေျဖရွင္း ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒီကေန႔ (၂၁) ရာစုကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ Globalization နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အသစ္၊ ႐ႈျမင္ခ်က္အသစ္၊ ေဒသအျမင္၊ ကမၻာ့အျမင္ေတြနဲ႔လိမၼာပါးနပ္စြာေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ တရားမၽွတမႈ မရွိတဲ့စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ဖိအားေပး စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုျပည္သူ႕ရဲ႕ညီၫြတ္မႈအင္အား နဲ႔စုေပါင္းရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ အလြန္သိမ္ေမြ႕နက္နဲလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရွ႕ေရးကို ေမၽွာ္မွန္းၿပီးလုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာေတြကိုခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာနား လည္မႈ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝနဲ႔ေထာက္ခံအားေပး လ်က္ရွိတဲ့ျပည္သူမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးပင္ တင္ရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ထားေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမွာဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးအရလူ႕ အခြင့္အေရး စံႏႈန္းအရလိုက္ေလ်ာ ညီေထြမျဖစ္ေတာ့တဲ့ ဥပေဒမ်ားအားျပင္ ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေတြကို လည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရည္မွန္းထားတဲ့တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုေဖာ္ ေဆာင္ရာမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊တရားေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တရားေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေတြ ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
လူငယ္ေတြရဲ႕ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈေတြျမင့္မား လာေအာင္စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သုေတသနယဥ္ေက်းမႈ ေတြထြန္းကား လာေရးကိုေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္တဲ့၊ပညာရည္ျမင့္မား တဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေမြး ထုတ္ႏိုင္ေအာင္အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းျမင့္မားေရး၊ ေက်ာင္းေနႏႈန္းျမင့္မားေရးနဲ႔ေက်ာင္း ထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း (၆၃၈၆) ေက်ာင္းကိုအဆင့္တိုးျမႇင့္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ(၁၀၇၃၂) ဦး အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ (၃၈၃) ဦးနဲ႔ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၂၂၁) ဦးအသစ္ ထပ္မံခန္႔ထားေပးခဲ့သလို စာသင္ေက်ာင္း (၄၅၈၅)ေဆာင္၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၂၁၄) ခုစုစုေပါင္းပညာေရးအေဆာက္အဦ(၄၇၉၉) တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရေက်ာင္းနဲ႔ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္၊ ေက်ာင္း ဝတ္စုံေတြကို အခမဲ့ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ မူႀကိဳႏွင့္မူလတန္းသင္႐ိုးေတြေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေက်ာင္း ျပင္ပပညာေရး အေနနဲ႔ လည္းၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၈၁)ၿမိဳ႕နယ္မွာဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြခိုင္မာေအာင္ရရွိေစႏိုင္မယ့္နည္းပညာ၊အသက္ေမြးပညာနဲ႔ေလ့က်င့္ေရးက႑ကိုျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာမွာအင္းစိန္၊ ျပင္ဦးလြင္နဲ႔ က်ိဳက္လတ္မွာအစိုးရစက္မႈ လက္မႈသိပၸံ၊ ေကာ့ေသာင္းမွာ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ စက္မႈနည္းပညာေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း တို႔ ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ စကၤာပူ-ျမန္မာသက္ေမြးပညာေက်ာင္း Singapore- Myanmar Vocational Training Institute (SMVTI) အျပင္ ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း Nyaung Shwe Vocational Training Institute(NVTI) နဲ႔ေနျပည္ေတာ္အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ေတြကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
အလားတူ၂၀၂၁မတိုင္မီအစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၃၆)ေက်ာင္း၊ဆရာ၊ဆရာမ (၂၉၃၃)ဦးတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။(၂)ႏွစ္သင္ ပညာေရးေကာ လိပ္ေတြကို၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး (၄)ႏွစ္သင္ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ အျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္ တင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေရးဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔ ယခင္ကာလမ်ားထက္၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၁၇၂၆) ဘီလီယံ၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၁၇၅၆)ဘီလီယံတို႔ကိုႏွစ္အလိုက္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲခဲ့သလိုယခု လာမယ့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ လည္းယခင္ႏွစ္မ်ား ကထက္ထပ္မံတိုးျမႇင့္ၿပီးက်ပ္(၂၁၇၅) ဘီလီယံသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔လည္းယခင္ကာလမ်ားထက္၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၈၈၁)ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၁၀၇၆)ဘီလီယံတို႔ကိုႏွစ္အလိုက္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲခဲ့သလိုယခုလာမယ့္၂၀၁၈-
၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာလည္းထပ္မံ တိုးျမႇင့္ၿပီးက်ပ္ (၁၁၃၁) ဘီလီယံသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္သုံး စြဲခဲ့သလိုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေတြမွာလည္း ခ်ဲ႕ထြင္တိုးျမႇင့္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာမွာ(၁၆) ခုတင္ဆံ့ တိုက္နယ္ ေဆး႐ုံ(၁၁) ခု၊ေက်းလက္က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း (၁၈)ခု၊ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ(၂၀)ခုနဲ႔တိုင္း ရင္းေဆး႐ုံ (၁၆)ခုကို အသစ္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံ(၇)႐ုံကိုအဆင့္ျမႇင့္ တင္ေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊သားဖြား၊ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၊က်န္းမာေရးမႉး စုစုေပါင္းက်န္းမာေရးဝန္ထမ္း (၂၂၄၂၁)ဦးအသစ္ခန္႔ထားခဲ့ပါတယ္။
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြအတြက္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအခန္းေပါင္း(၃၆၄၄) ခန္းၿပီးစီးေအာင္လည္းတည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးခန္း ေတြကိုေက်း႐ြာေတြမွာဖြင့္လွစ္ေပး ၿပီးဆီးခ်ိဳ၊ေသြး တိုးေရာဂါေတြ ေစာစီးစြာေတြ႕ရွိၿပီးထိထိေရာက္ ေရာက္ကုသႏိုင္ေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါ တယ္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းစင္ေရး လုပ္ငန္းေတြေ ဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသလိုေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါလူနာ (၆၄၀၆၀) ဦး၊ HIV ပိုးရွိလူနာ (၁၅၆၃၇၂)ဦးကိုကုသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕က်န္းမာေရး အသိပညာေရခ်ိန္ျမင့္မား လာဖို႔၊ေက်းလက္က်န္းမာေရးက႑မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ဖို႔ e-Education, e-Consultation, e-Medicine လုပ္ငန္းေတြေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Mobile Tablet ေတြနဲ႔အားျဖည့္ေပးဖို႔ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သြားလာေရးခက္ခဲတဲ့ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားအရပ္ေဒသမ်ား ကေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြေဆး တကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ယခင္ (၃%)မွယခု(၆%)အထိတိုးျမႇင့္ လက္ခံေပးခဲ့ၿပီး၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္မွာ (၅၉)ဦး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ(၈၁)ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဘြဲ႕ လြန္သင္တန္း(၁၀)မ်ိဳးတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္လက္ရွိအခ်ိန္မွာဘြဲ႕လြန္သင္တန္းေပါင္း (၁၂၆)ခုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္အေနနဲ႔ဆရာဝန္ (၃၉၅၂) ဦး၊သြားဆရာဝန္ (၄၉၂)ဦး၊ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာပညာရွင္ (၁၁၂၁)ဦး၊သူနာျပဳ (၄၁၄၃)ဦး၊သားဖြားဆရာမ (၂၅၅၀)ဦး၊အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရး ဆရာမ (၂၉၉)ဦး၊ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ (၅၂၉)ဦး၊မဟာသိပၸံဘြဲ႕ရ (၁၅၈၁) ဦးနဲ႔ပါရဂူဘြဲ႕ရ (၂၂၀)ဦးတို႔ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။အစိုးရသစ္ သက္တမ္းကာလအတြင္းက်န္းမာေရး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြတိုးျမႇင့္ခ် ထားေပး ခဲ့တာေၾကာင့္သုေတသနစီမံခ်က္မ်ားလည္းတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ၿပီးပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္အခုလိုပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြကိုသိသာထင္ရွားစြာ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲႏိုင္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အားလုံးကိုေက်းဇူးအထူး တင္ရွိေၾကာင္းအခါအခြင့္သင့္တုန္းေျပာၾကားလိုပါ တယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကိုလည္း ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ႏိုင္ငံေတာ္ကထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရာမွာအေျခခံအေဆာက္ အအုံေတြျပည့္စုံေကာင္းမြန္ ေနဖို႔ဟာအဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေပ(၁၈၀)ႏွင့္ အထက္တံတား(၆၇)စင္းတည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေပ(၁၈၀)ႏွင့္ေပ(၅၀)အၾကားတံတား (၂၁၈)စင္းစုစု ေပါင္း (၂၈၅) စင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သရက္-ေအာင္လံဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတားႀကီးကို လာမယ့္(၃)ႏွစ္ တာကာလအတြင္းၿပီး စီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြား ဖို႔ရွိပါတယ္။ဒါ့အျပင္တစ္ႏိုင္ငံ လုံးရွိျပည္သူေတြ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ ေနတဲ့တံတား အစင္းေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္သြားဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ADB၊ World Bank၊ JICA၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ KFW စတဲ့ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ႕အကူအညီမ်ားျဖင့္လည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာမွာျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး(၁၄၄)လမ္းတြင္ကြန္ကရစ္လမ္း(၃၃၃)မိုင္၊ကတၱရာလမ္း (၃၅၈)မိုင္၊ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္း (၁၀၃၀)မိုင္တို႔ကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသြား/ လာမႈလြယ္ကူေစေရး အတြက္ေက်း လက္လမ္း(၂၉၁၆)မိုင္ႏွင့္ တံတား(၁၉၄၀)စင္းတို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။၂၀၃၀ခုႏွစ္မွာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအား လုံးရဲ႕(၈၀%)၊ ေက်းလက္ေဒသ ေနျပည္သူအားလုံးရဲ႕(၉၀%)အတြက္ရာ သီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္တဲ့ေက်း လက္လမ္းေတြရရွိ လာေအာင္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ရာေတြကိုစနစ္တ က်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရး အတြက္လာမယ့္(၃)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနဲ႔စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါ တယ္။
လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းႀကီးေတြမွာဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္စီးပြားေရးလည္ ပတ္မႈကိုသြက္လက္လာ ေစမယ္ လို႔ေမၽွာ္မွန္းထားပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးေတြကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေတြအေျမာက္အမ်ားေပၚ ထြက္လာမွာျဖစ္ၿပီးဆက္စပ္လုပ္ ငန္းမ်ားစြာအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ားရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိလာရင္ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ဂ်ီဒီပီနဲ႔စီးပြားေရးအတြက္ေမာင္း ႏွင္အားေတြျဖစ္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြအထဲမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားေနတဲ့စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားရဲ႕အခန္း က႑ဟာအေရးပါ လာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလူငယ္စြန္႔ ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာ ေစဖို႔ႏိုင္ငံေတာ္ ကအားေပးကူညီ လ်က္ရွိပါတယ္။လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဟာျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေလာကရဲ႕အနာဂတ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းအား ျဖင့္ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္မယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚ ထြန္းလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈအေျခအေနကိုအျမန္ဆုံးကုစားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းစီမံကိန္းကိုကမၻာ႔ဘဏ္လက္ေအာက္ခံ IFC နဲ႔ၫွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီးလာမယ့္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ထဲမွာစတင္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကိုေျဖရွင္းႏိုင္႐ုံမ ကအလုပ္အ ကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ အေျမာက္ အမ်ားေပၚထြက္လာဖို႔လည္း ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာေတြဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟာ လူဦးေရႀကီးမားထူထပ္လာ တဲ့ၿမိဳ႕ျပေတြ အတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာေနပါ တယ္။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြ ကိုေျဖရွင္းရာမွာ ေရရွည္ကိုေမၽွာ္မွန္းၿပီးေနာင္မွာတိုး တက္လာမယ့္အလားအလာ ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာျပည္သူ႕အိမ္ရာနဲ႔ဝန္ထမ္း အိမ္ရာမ်ားအေနနဲ႔အခန္းေပါင္း (၁၀၉၂၄)ခန္း ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ရာမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးအခန္းေပါင္း(၅၇၄၈)ခန္း၊၇၀%ၿပီးစီးအခန္းေပါင္း (၅၁၇၆) ခန္းရွိေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ က်န္ရွိေန တဲ့အခန္းေတြရာႏႈန္းျပည့္ၿပီး စီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္သလို ဆက္လက္ၿပီးလည္း (၂)ႏွစ္ခြဲတာ ကာလအတြင္းမွာPPP စနစ္နဲ႔အခန္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္၊ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔အခန္း (၆၀၀၀) ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း အခန္းေပါင္း (၁)ေသာင္းေက်ာ္ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ ႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ၿမိဳ႕ေပါင္း (၃၃)ၿမိဳ႕ရဲ႕ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားကိုၿပီးစီး ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြျပန္လည္ေရး ဆြဲေနပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA၊ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KOICA တို႔နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးရန္ကုန္- ဟံသာဝတီ-ပဲခူးစႀကၤံလမ္းနဲ႔ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Master Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး Master Plan ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ားနဲ႔ေက်းလက္ေဒသမ်ား မွာအေျခခံအေဆာက္အအုံေတြဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ေနရာမွာလၽွပ္စစ္စြမ္းအင္တိုးျမႇင့္ သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့တည္ ေဆာက္မႈ ေတြတိုးတက္လာတာနဲ႔အမၽွစီး ပြားေရးနဲ႔အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြ ကိုျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာလၽွပ္စစ္ဓါတ္အား(၂၈၀၂)မဂၢါဝပ္မွ (၃၃၅၈)မဂၢါဝပ္အထိတိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ တာေၾကာင့္(၅၅၆) မဂၢါဝပ္တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား စနစ္ကေနၿမိဳ႕ေပါင္း(၃၃)ၿမိဳ႕၊ ေက်း႐ြာေပါင္း(၃၈၄၃)႐ြာနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၆၈၄၀၁၃) စုကိုလၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။လက္ရွိ အေနအထား အရျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဓါတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲမႈေတြမွာ၁၅% ကေန၁၉%အထိရွိေနတာျဖစ္ တဲ့အတြက္၂၀၂၀- ၂၀၂၁ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ (၄၅၃၁)မဂၢါဝပ္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေအာင္၂ ၀၁၈ခုႏွစ္မွာ(၂၂၀)မဂၢါဝပ္၊၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာ(၄၄၉)မဂၢါဝပ္၊၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာ(၇၃၇)မဂၢါဝပ္၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုႏွစ္မွာ(၁၃၅၁)မဂၢါဝပ္၊စုစုေပါင္း (၂၇၅၇) မဂၢါဝပ္တိုးတက္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။

လက္ရွိသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈကိုၾကည့္ရင္ရတနာစီမံ ကိန္းရဲ႕ထုတ္လုပ္မႈဟာအျမင့္ဆုံးအေျခ အေနကိုေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတျဖည္းျဖည္းခ်င္းက် ဆင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီက်ဆင္းလာ မယ့္အေျခ အေနကိုထိန္းသိမ္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကမ္းလြန္ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး၊ကုန္း တြင္းေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း ေတြကိုခ်ဲ႕ ထြင္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ရခိုင္၊ဧရာဝတီနဲ႔တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္း အနီးပင္လယ္ျပင္ေတြမွာေရတိမ္နဲ႔ေရနက္ တြင္းေတြတူးေဖာ္ေနပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာဧရာဝတီကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 မွာအလားအလာေကာင္းေတြရွာ ေဖြေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ မွန္းထားတဲ့ပမာဏကိုအတည္ျပဳႏိုင္ ရင္မၾကာခင္မွာတရားဝင္ေၾကျငာ ႏိုင္လိမ့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး လည္းကုန္းတြင္းနဲ႔ကမ္းလြန္လုပ္ ကြက္ေတြကိုတိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ႏိုင္ငံ တကာကုမၸဏီႀကီး ေတြကို(Bidding Round) တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာေခၚယူၿပီးတြင္းသစ္ ေတြတူးေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား--

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြတည္ေဆာက္ရာမွာႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ရာ ခိုင္ႏႈန္းအမ်ား စုမွီခိုအားထား ေနရတဲ့လယ္ယာက႑ဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့အုတ္ျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအုတ္ျမစ္ခိုင္ မာ အားေကာင္းဖို႔၊ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုေတြမိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ရသ ေလာက္ အက်ိဳးရွိ ေစဖို႔၊မိမိတို႔ စီမံလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ေျမ ယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသားစဥ္ေျမး ဆက္ခိုင္ခိုင္မာမာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေစဖို႔၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာ ေျမဥပေဒ ႏွင့္၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒတို႔ကိုလက္ရွိပကတိ အေျခအေနနဲ႔ေလ်ာ္ ညီစြာျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
လက္ရွိကာလကမၻာနဲ႔တစ္ဝန္းရင္ ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ လာေနရတဲ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တစ္စတစ္စပ်က္ ယြင္းလာမႈနဲ႔အတူျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လည္းပုံမွန္လိုလိုေတြ႕ႀကဳံလာ ေနရတဲ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီးထိခိုက္ဆုံး ႐ႈံးမႈေတြႏွစ္စဥ္လိုလိုျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရွိပါတယ္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ ရတဲ့ေဒသမ်ားမွာကူညီေထာက္ပံ့ ေရးနဲ႔ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အစိုးရတာ ဝန္ယူၿပီးကာလေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အေနနဲ႔ေငြက်ပ္( ၂.၄ ) ဘီလီယံနဲ႔လူမႈ/ကယ္ဆယ္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေငြက်ပ္(၁၁.၃၃၉) ဘီလီယံစုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၁၃.၇၃၉) ဘီလီယံတို႔ကိုသုံးစြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ တယ္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ မႈေၾကာင့္ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားမွာစိုက္ပ်ိဳး ေရ၊ ေသာက္ သုံးေရရွားပါးခက္ခဲမႈမျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္မိုးေရမ်ားကိုထိေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာသိုေလွာင္သုံးစြဲ ႏိုင္ေရး အတြက္စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝလ်က္ရွိတဲ့ေရေလွာင္တမံအမ်ားစုနဲ႔ဆည္ေရေသာက္စနစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္မိုး စပါးစိုက္ဧက(၁၂.၃) သိန္းခန္႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရလုံေလာက္စြာ ေပးေဝႏိုင္ခဲ့ၿပီးက်န္ရွိသို ေလွာင္ေရျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ဧက(၁၁.၆၇) သိန္းခန္႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရေပး ေဝႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ယခင္က ထက္ေႏြ စပါး စိုက္ဧက(၂.၆) သိန္းခန္႔ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သ လိုေဒသအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးအတြက္ စက္ေရတြင္း(၁၅၀၀) ခန္႔နဲ႔ေသာက္သုံးေရရရွိေရးအတြက္စက္ေရတြင္း (၄၀၀) ခန္႔တို႔ကိုလည္းတူးေဖာ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ေရေျမသဘာဝ ေတြကိုအေျခခံၿပီးလယ္ယာက႑ထုတ္ လုပ္မႈေတြေပၚမွာအခ်ိန္မီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ အေလအလြင့္နည္းပါးဖို႔စီမံေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လယ္ယာ သုံးစက္ကိရိယာေတြတိုး တက္သုံးစြဲႏိုင္ေရးဟာအဓိကက် တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အေလၽွာက္ လက္ရွိ လယ္ယာက႑မွာစက္ကိရိယာ ေတြတိုးျမႇင့္သုံးစြဲႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။လက္ရွိအခ်ိန္ မွာအ သားတင္စိုက္ဧရိယာရဲ႕ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုစက္အား သုံးထြန္ယက္ရိတ္သိမ္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါတယ္။
ယခုအစိုးရအေနနဲ႔သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားကိုျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးေနရာမွာစုစုေပါင္းစြန္႔လႊတ္ေျမ (၆၃၄၁၇) ဧကရွိခဲ့ပါၿပီ။ေတာင္သူမ်ားလက္ ဝယ္သို႔(၁၃၀၉၁)ဧကကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးသက္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာန မ်ားနဲ႔တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို(၅၀၃၂၆) ဧကလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာက႑ကို အေျခခံၿပီးႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို တြန္းတင္ႏိုင္ဖို႔၊လယ္ယာကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းျမင့္မားလာဖို႔ အတြက္အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ပို႔ကုန္ျမႇင့္ တင္ဖို႔အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ တဲ့အခါမွာျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြေစ်းကြက္ရရွိေရးအတြက္ကိုနည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ရွာေဖြေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ပို႔ကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဆန္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဆီထြက္သီးႏွံ၊ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္း၊အထည္အလိပ္နဲ႔ အဝတ္အထည္၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ေရာ္ဘာတို႔ကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိတဲ့အျပင္ ပို႔ကုန္အေထာက္ အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေရးနဲ႔ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပို႔ကုန္အရည္ အေသြးျမႇင့္ တင္ေရး၊ကုန္သြယ္မႈသတင္း မ်ားရရွိႏိုင္ေရး၊ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားရရွိႏိုင္ေရးကိုလည္းျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာ့ပို႔ကုန္အေျခ အေနဟာလယ္ယာက႑၊ သီးႏွံ၊သားငါး၊ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ပုဂၢလိက က႑ရဲ႕အေသးစား၊အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုအဓိက အားကိုးေနရတဲ့အေျခအ ေနျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ လည္းမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္ ႔ရရွိႏိုင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာသုံးစြဲႏိုင္မႈ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးစနစ္ တက်သုံးစြဲႏိုင္မႈ၊ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားရွားပါးမႈစတဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား လည္းရွိေန ပါတယ္။ျပည္သူမ်ား၏အစား အစာေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရး တို႔အတြက္အရည္ အေသြးျပည့္ဝၿပီး၊အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းတဲ့စားေသာက္ကုန္မ်ားထုတ္ လုပ္ရာတြင္ေအာ္ဂဲနစ္စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာသီးႏွံ မ်ားတိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္အရည္အေသြးျမင့္ပို႔ကုန္ မ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။လယ္ယာက႑နဲ႔အေသး စားအလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္း ေတြမွာေငြေၾကး အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ေတြအထူးလိုအပ္ေနတာလည္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုအပ္ ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ SME ေခ်းေငြအျဖစ္ JICA ေခ်းေငြရယူ၍ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိရာ၃ႏွစ္အတြင္းက်ပ္ ဘီလီယံ(၆၀)ေက်ာ္ထုတ္ ေခ်းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး က်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀) ခန္႔ကိုလည္း၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ ထုတ္ေခ်း ရန္စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္ထားပါတယ္။ JICA ေခ်းေငြအျပင္ႏိုင္ငံ ပိုင္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွလည္း SME ေခ်းေငြအျဖစ္က်ပ္ဘီလီယံ (၂၅၀)ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။

အလားတူေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာက႑အရင္းအႏွီး အတြက္စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးကိုအေထာက္အ ကူျပဳရန္ JICA ေခ်းေငြက်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀)ေက်ာ္ရယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာယခုအခါ က်ပ္ဘီလီယံ(၃၀) ေက်ာ္ ထုတ္ ေခ်းေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မွလည္းလယ္ယာက ႑တြင္ပါဝင္ ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀)ထုတ္ေခ်းေပး ႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေခ်းေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်း ေငြႏႈန္းထားမ်ားကိုစပါးတစ္ဧကလၽွင္ ယခင္က်ပ္တစ္သိန္းမွယခု က်ပ္တစ္သိန္းခြဲအထိတိုးျမႇင့္ေပး ခဲ့ပါတယ္။အျခားသီးႏွံတစ္ဧက ကိုယခင္က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း မွယခု က်ပ္ငါးေသာင္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်း ခဲ့ၿပီးက်ပ္တစ္သိန္းအထိတိုးျမႇင့္ေပး ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္းစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေတြ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပို႔ကုန္ဝင္ေငြေလ်ာ့ နည္းျခင္း၊အခြန္ဘ႑ာ ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊သဘာဝ သယံဇာ တျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေစျခင္း၊စားသုံး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတရားမဝင္ တင္သြင္းေနတဲ့အတြက္အ လားတူထုတ္လုပ္ သည့္ျပည္ တြင္းအေသးစားနဲ႔အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစျခင္းနဲ႔စားသုံးသူ ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မႈ စတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြကလည္းရွိေနပါ တယ္။ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကိုဥပေဒနဲ႔ အညီကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံအေနနဲ႔သြင္းကုန္က ပို႔ကုန္ထက္ပိုမိုျမင့္မားေနတဲ့အ တြက္ကုန္သြယ္မႈလိုေငြရွိ ေနၿပီးကုန္သြယ္မႈ မညီမၽွတဲ့ အေျခအေနေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအေနအထားမွာအေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးဟာလြန္ခဲ့တဲ့ (၄)လပိုင္းနဲ႔ (၆)လပိုင္းကစတင္ၿပီးအလြန္ခိုင္မာလာတဲ့ အတြက္ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး သာမကတစ္ကမၻာလုံးရွိ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ားလည္း က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာႏိုင္ငံတကာမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျပင္ပ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္ ေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း ဟာတျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုၿပီးသက္ေရာက္မႈရွိ တာကိုေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိတဲ့အနက္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးသို႔မဟုတ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိုလႊမ္းမိုးထားတဲ့အဓိကအခ်က္ေတြကေတာ့ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ(ႏိုင္ငံျခား ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း၏သာမန္စာ ရင္းလိုေငြ)၊အတိုးႏႈန္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလား အလာတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ျပင္ ပသက္ေရာက္ မႈကစတင္ခဲ့ေပမယ့္ျပည္တြင္းအေျခ အေနမွာစီးပြားေရးအေျခအေနမညီ မၽွမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေျခခံအားနည္းခ်က္ (Weak Economic Fundamentals) ေတြရွိေနတယ္လို႔ဆို ႏိုင္ပါတယ္။ကုန္သြယ္မႈ ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္၂ ၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္ကကုန္ သြယ္မႈလိုေငြဟာအေမရိကန္ ေဒၚလာ(၃.၈)ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး၊ ဒီတန္ဖိုးဟာ ေလ်ာ့နည္း သြားတဲ့ ပမာဏျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမတိုင္ခင္(၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္) ကကုန္သြယ္မႈလိုေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ(၅.၂)ဘီလီယံနဲ႔ (၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္) ကကုန္သြယ္မႈလိုေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၄)ဘီလီယံခန္႔ရွိတာေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ဒီတန္ဖိုးေတြ ကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေငြတန္ဖိုးအေပၚ ဖိအားမ်ားစြာသက္ေရာက္ ေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါ တယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီအလိုက္ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္ ဟာေျပာင္းလဲမႈရွိတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ဇူလိုင္လကေနဒီဇင္ဘာလ အထိႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္ျမင့္ မားတဲ့အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ တာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေလၽွာ႔ခ် ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ျပည္တြင္း စီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ မွန္ကန္ခိုင္မာၿပီးသက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခံႏိုင္ရည္ ရွိေစဖို႔ အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ကသက္ဆိုင္သူေတြ နဲ႔ထိေတြ႕ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈ ေတြေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရးက႑ရဲ႕အဓိကေမာင္းႏွင္ အားေတြတိုးတက္ေရး၊စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ သာကိုင္သာျဖစ္ေစ ဖို႔နဲ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ေစ ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဌာနအသီးသီး ကထုတ္ေပး လ်က္ရွိတဲ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါမစ္စသည္တို႔အတြက္စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (SOP) မ်ားေရးဆြဲၿပီး တေနရာ တည္း မွာလာေရာက္ေလၽွာက္ ထားရယူႏိုင္တဲ့ Single Window စနစ္ကိုလည္းမ်ားမၾကာမီအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားနဲ႔အညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္လည္းျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ တဲ့အျပင္ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပုံတင္ရာမွာ လည္းသက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို လာစရာမလိုေတာ့ပဲ Online စနစ္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လာ မယ့္ႏွစ္မ်ားမွာျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကမၻာ့ဘဏ္က သတ္မွတ္တဲ့ Ease of Doing Business Index တိုးတက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔Ease of Doing Business Ranking ကိုလက္ရွိအဆင့္(၁၇၁)ရွိရာကေန လာမယ့္ႏွစ္အနည္း ငယ္ အတြင္း မွာအဆင့္(၁၀၀) အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိေအာင္သက္ဆိုင္ တဲ့ဌာနေတြကေန အေျခခံၿပီး၊ ပုဂၢလိက က႑နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။သတ္မွတ္ အဆင့္ျမင့္တက္ဖို႔သက္သက္ မဟုတ္ဘဲဌာနဆိုင္ရာ ေတြရဲ႕ အသားက်ေနတဲ့လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြကိုေျပာင္းလဲဖို႔၊ အထူးသျဖင့္နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကား ခဲ့တဲ့ႀကိဳးနီစနစ္ထူေျပာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈျမင့္မားျခင္းနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ဌာန ေတြရဲ႕ဖြဲ႕စည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမကိုက္ညီျခင္းေတြကိုအျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါ တယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေလးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ျပည္သူ႕ ဘ႑ာရန္ပုံေငြဆုံး႐ႈံးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္၊အဂတိလိုက္ စားမႈက်ဆင္း ေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ကိုသိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္ခ် မွတ္ၿပီးေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရာ မွာအစိုးရဌာနေတြမွာအဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ဆက္စပ္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အစီအမံေတြ လည္းေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕အေျခခံရပိုင္ ခြင့္ေတြ၊ႏိုင္ငံသားမ်ား ရဲ႕မူလအေျခခံအခြင့္ အေရးေတြ၊မဆုံး႐ႈံးရေအာင္လူ႕အခြင့္အေရးကို အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္း စဥ္ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာ အသိပညာေပးျခင္း၊ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တို႔ ကိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေနသ လိုအက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ရဲစခန္း၊အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံးအခ်ဳပ္ခန္းေတြရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအေျခအေန ေတြသိသိသာသာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားၿပီးဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ား၊ကေလး သူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ကူးစက္ေရာဂါခံစား ေနရသူမ်ားစတဲ့အား နည္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္တရားရင္ဆိုင္ႏိုင္ စြမ္းနည္းပါးသူေတြကိုဥပေဒ ပညာျဖင့္ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနပါၿပီ။
အလားတူပဲႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ေနတိုက္႐ိုက္တာဝန္ယူတဲ့ မူးယစ္အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာ နကိုျပည္သူ ေတြက အစဥ္အၿမဲသတင္း ေတြေပးပို႔ၿပီးကူညီပံ့ပိုးေနၾက တာေတြကိုလည္းအားရဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ေနရ ပါတယ္။ မူးယစ္အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနစတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့၂၇-၆-၂၀၁၈ရက္ေန႔မွ၁၇-၉-၂၀၁၈ရက္အထိ တိုင္ၾကား ေပးပို႔လာတဲ့တိုင္ၾကားမႈစုစု ေပါင္း(၆၉၈)မႈအနက္အ မႈေပါင္း(၅၁၄)မႈကိုစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ရာမွာေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီး ရမိမႈစုစုေပါင္း(၁၇၄)မႈျဖစ္ၿပီးတရား ခံက်ား(၃၅၆)ဦး၊မ(၇၀)ဦး စုစုေပါင္း(၄၂၆)ဦးကိုဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီးဘိန္း ျဖဴ(၂၆၂၆.၉၇)ဂရမ္၊ICE(၁၆.၇၁)ဂရမ္၊ ဘိန္း(၃၄၈၉၆.၈၅)ဂရမ္၊စိတ္ႂကြေ ဆးျပားစုစုေပါင္း (၁၄၄,၇၈၁) ျပား၊ေဆးေျခာက္(၃၃၅၆.၇၄)ဂရမ္၊ ေသနတ္မ်ိဳးစုံ(၁၀)လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ(၁၇၉)ေတာင့္၊ လက္ပစ္ဗုံး(၁)လုံး တို႔ကိုေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္း ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ပမာဏႀကီးမား တဲ့မူးယစ္သတင္းေတြ ရရွိမႈ၊ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြနည္းပါးေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာေဆးဝါးမ်ားသုံးစြဲသူမ်ား အားေဆးကုသေပးေရး၊အသိပညာ ေပးေရး၊ကူညီေထာက္ ပံ့မႈမ်ား ေပးေရး၊ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈဘဝသို႔ျပန္ လည္ေရာက္ရွိေစေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေစေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကား ေပးေရးတို႔အတြက္ မူးယစ္ဗဟိုမွ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ေသာလူငယ္မ်ားျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရးစခန္း(၃)ခုႏွင့္လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွႀကီးၾကပ္ေသာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (၉) ခုတို႔ကိုဖြင့္လွစ္ၿပီးစီမံေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္အဓိက အေရးပါတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အဆင့္ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားေျပာင္း လဲတပ္ဆင္ျခင္း၊ႏိုင္ငံတ ကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သလိုမႈခင္းသုံးနည္းပညာပစၥည္းမ်ား၊ DNA ဓါတ္ခြဲခန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကျဖည့္ ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရတရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အနည္းဆုံးပၽွမ္းမၽွ (၁၀) ႏွစ္အထိအခ်ိန္ယူရတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံးလုံၿခဳံေအးခ်မ္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ့လူ႕ ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာေနထိုင္ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာအရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ၿပီးေရရွည္ႀကိဳးပမ္ းေဆာင္႐ြက္ရမယ့္လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား--

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ျပည္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့စဥ္ကအပ္ႏွင္း ခဲ့တဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ကိုျပည္ သူေတြ အတြက္ဦးထိပ္ထား ၿပီးျပည္သူနဲ႔အတူျပည္သူေတြရဲ႕စုေပါင္းအားျဖင့္ -
(၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ-စီးပြားဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရး၊
(၂) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
(၃) ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ တဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး တို႔ကိုဦးတည္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာထားရွိၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts