Friday, March 28, 2014

basic journalism training


အေျခခံစာနယ္ဇင္း ရက္တုိ သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

 


 51 Media House က ဖြင့္လွစ္မည့္ အေျခခံစာနယ္ဇင္း ရက္တုိ သင္တန္းကုိ ဧၿပီလ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။


 သင္တန္းသား သင္တန္းသူ အေရအတြက္ - ၁၅ ဦး


သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ မည္သူမဆုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
အသက္အရြယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွပါ။

အခမ့ဲသင္တန္း ျဖစ္သည္။


ေလွ်ာက္လႊာကုိ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန ၄း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ရုံးဖြင့္ရက္၊ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။


ေလွ်ာက္လႊာေပးပုိ႔ရမည့္ ေနရာ -
HOME ခန္းမ၊
အမွတ္ - ၅၈/၆၀၊
ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊
ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပရမည့္ အခ်က္မ်ား -
၁။ အမည္
၂။ အသက္
၃။  သင္တန္းတက္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
၄။  ဆက္သြယ္ရမည့္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္
၅။  အီးေမးလိပ္စာ
၆။ ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္

ေလွ်ာက္လႊာကုိ kmhyangon@yahoo.com သုိ႔လည္း အီးေမးျဖင့္ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရပါက  ၅ ရက္ သင္တန္းကုိ ပ်က္ရက္မရိွ တက္ေရာက္ရပါမည္။
သင္တန္းကုိ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ Myanmar Media Library တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။


www.51mediahouse.com 

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts