Wednesday, September 19, 2018

အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ရွင္းလင္းခ်က္


ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပ

ေနျပည္ေတာ္ - စက္တင္ဘာ ၁၉ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၂၃) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ -

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးနဲ႔တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ ႏွစ္ျဖာေသာ သုခမ်ားနဲ႔ျပည့္ဝၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါ တယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၂၈ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ ကိုျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္၂၀၁၈ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၃) ရက္၊ရက္စြဲျဖင့္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္ အတြက္ ျပည္သူ လူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထား တဲ့ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္မိမိတို႔ရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ေတြကိုျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔အစီရင္ ခံတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီးခိုင္မာ ေတာင့္တင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေအာင္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေနရတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ကတည္းကေမၽွာ္မွန္းခဲ့ၾကတဲ့ တရားမၽွတ ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔တန္းတူ ညီမၽွျခင္းဆိုတဲ့ေလာကပါလတရား ေတြကိုရရွိေစၿပီးႏိုင္ငံေရး တရားမၽွတမႈ၊ စီးပြားေရးတရားမၽွတမႈ၊ လူမႈေရးတရားမၽွတ မႈစတဲ့အခြင့္အေရးသာတူညီမၽွျဖစ္တဲ့၊ဝါဒေရးရာ အရျဖဴစင္တဲ့၊အားလုံး အျမတ္တႏိုးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကေန ဒီမိုကေရစီရင့္သန္ခိုင္မာတဲ့အဆင့္ကိုေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနရဆဲ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး သုံးရပ္လုံးဟာတစ္ခုၿပီးမွတစ္ခုဆိုတာမ်ိဳးခ်န္လွပ္ထား လို႔မရဘဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆက္စပ္ၿပီးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထားတင္ျပလိုပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ယႏၲရားနဲ႔အဖြဲ႕အစည္း ေတြခိုင္မာေတာင့္တင္းအားေကာင္းေအာင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရတာေတြပါဝင္ေနပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာင္၊ ျပည္သူေတြ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေအာင္၊ အခြန္အေကာက္ေကာက္ခံမႈေတြမၽွတေအာင္၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊လူမႈဖူလုံေရးစတဲ့ အေျခခံအက် ဆုံးျပည္သူ႕ ေရး ရာဝန္ေဆာင္မႈ ေတြျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေအာင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေတြနဲ႔ေစ်း ကြက္ယႏၲရားေတြ စနစ္တက် ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္ေအာင္ျပန္ လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနျခင္းေတြ ဟာ ခိုင္မာအားေကာင္း တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြအားလုံး က်ရာက႑၊ တတ္စြမ္းရာေနရာ ေတြကေန ပါဝင္ႏိုင္မယ့္ အခင္းအက်င္းေတြကိုဖန္တီး လမ္းဖြင့္ေပးထားသလို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း ကလည္းတစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ ကေနအုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ပမာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ၊ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူဝါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြထဲမွာ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံအစည္းအေဝး ေတြမွာျပည္သူ လူထုအေျချပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ေတြ၊ ျပည္သူေတြဟာ အစိုးရနဲ႔အတူ ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ အက်ိဳးျပဳ ေနၾကၿပီ ဆိုတာကိုအထင္အရွားေတြ႕ျမင္ေနၾကရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ႏိုင္ငံသား အားလုံးကအျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားၾကရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရး ကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာလည္း တည္ၿငိမ္ခိုင္မာေအာင္ျမင္တဲ့ဒီမိုက ေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတဲ့ စိန္ေခၚမႈႀကီးကိုေက်ာ္လႊားရန္ ရွိေနပါေသးတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီးကၽြန္ေတာ္ တို႔ အစိုးရေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာလၽွင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အာမခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ အၾကားမွာလည္းလြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမၽွမႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတို႔ကိုတည္ ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကမူဝါဒတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ခ် မွတ္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့တာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုရ ယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး နဲ႔ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ နဲ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြ ရရွိဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အစဥ္အဆက္ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးပမ္းရာမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနတစ္ဆင့္ဘုံသ သေဘာတူလက္ခံ တဲ့ အေျခခံမူေတြထြက္ေပၚလာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ဖို႔တပ္မေတာ္ရဲ႕အခန္း က႑က လည္း အေရး ပါပါတယ္။ အားလုံးဟန္ခ်က္ညီတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခုခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္လာ ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ရာမွာစိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးကိုေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ေမၽွာ္မွန္း ထားတဲ့ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြကို ေရာက္ေအာင္သြား ဖို႔၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားနဲ႔ အဆင့္လိုက္ေရွ႕ဆက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈ ေတြရွိေနေပမယ့္လည္း ဘုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပန္းတိုင္ ကေတာ့ေပ်ာက္ပ်က္သြားလို႔မရပါဘူး။

ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံအစည္း အေဝး (၃) ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေပါင္း (၅၁)ခ်က္ အထိ ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေတြ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ကိုဦး တည္ၿပီးခိုင္ခိုင္မာမာအေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမယ္ ဆိုတာကိုလည္းႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကအႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ၊ ဒုတိယအစည္းအေဝးမွာ ခြဲမထြက္ေရး ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ စပ္ေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးစတဲ့ကိစၥရပ္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူထားၿပီးမွခ်န္လွပ္ခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲမထြက္ေရး က အေရးႀကီးသလို ခြဲမထြက္ခ်င္တဲ့၊ ခြဲထြက္စရာမလိုတဲ့ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာေအာင္ အားလုံးလက္တြဲ ပူးေပါင္းၿပီးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး တို႔ကိုေ ဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္မွာပဲ စိန္ေခၚမႈေတြကလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥဟာအစိုးရအ ဆက္ဆက္ေျဖရွင္း ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္ကတည္းက မီးခဲျပာဖုံး အျဖစ္နဲ႔တ ေငြ႕ေငြ႕ ေလာင္ၿမိဳက္ ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမီးႂကြင္းမီးက်န္ကိုမၿငႇိမ္းသတ္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ မီးထေတာက္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေန နဲ႔ေျဖရွင္းေနရတာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွာေတာ့ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းကတိုက္ခိုက္မႈေတြစတင္ခဲ့ရာက မတည္ မၿငိမ္မႈေတြဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။၂၀၁၇ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာရဲစခန္းေပါင္း (၃၀)နဲ႔တပ္မ ေတာ္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ (၁)ခုတို႔ကိုအၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ၿပီးေတာ့ျပႆနာ မီးေတြထပ္မံေတာက္ ေလာင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီပဋိပကၡနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘက္ကိုလူေပါင္းမ်ားစြာထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကတဲ့အက်ိဳး ဆက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအလယ္ မွာျပစ္တင္ေဝဖန္ေျပာၾကား မႈေတြအျပင္းအထန္ထြက္ေပၚလာခဲ့ရပါ တယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံ အၾကား၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးထား တဲ့သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အညီေနရပ္ စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ကိုစိစစ္လက္ခံၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ် ထားဖို႔၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေပး ဖို႔စနစ္တက်ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ႏိုင္ငံတကာက ယုံၾကည္ေလးစားရ သူျပည္ပႏိုင္ငံသား(၂) ဦးနဲ႔ျပည္တြင္းပညာရွင္ (၂) ဦးပါဝင္တဲ့ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားနဲ႔လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကိုဘက္ လိုက္မႈမရွိစုံ စမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သြား ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ အစည္းေတြ ကလည္းေကာ္မရွင္နဲ႔အျပည့္ အဝပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ ဆိုၿပီးထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာမိမိရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုက်င့္ သုံးၿပီးမိမိျပည္တြင္းေရး ကိစၥကိုမိမိတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္၊ဒီလိုေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔လည္းစိတ္ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ (Able and Willing) အခိုင္အမာရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကိုအေလးထားသည့္နည္း တူႏိုင္ငံ တကာဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစမယ့္၊ ကမၻာတစ္ဝန္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အားေပးမယ့္ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မ်ား ပြားမ်ားေစဖို႔ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြကိုအားလုံးကေစာင့္ထိန္းလိုက္နာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ မတူကြဲျပားမႈ ေတြအၾကားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေန ထိုင္ႏိုင္ေရးကိုဦး တည္ခ်က္ထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီပဋိပကၡေတြ၊ တင္းမာမႈ ေတြျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ ကရွိခဲ့ၾကတဲ့ ႐ႈျမင္ခ်က္အေဟာင္း၊ အယူအဆအေဟာင္းေတြနဲ႔ေတာ့ ေျဖရွင္း ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒီကေန႔ (၂၁) ရာစုကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ Globalization နဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အသစ္၊ ႐ႈျမင္ခ်က္အသစ္၊ ေဒသအျမင္၊ ကမၻာ့အျမင္ေတြနဲ႔လိမၼာပါးနပ္စြာေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ တရားမၽွတမႈ မရွိတဲ့စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တစ္ဖက္သတ္ဖိအားေပး စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုျပည္သူ႕ရဲ႕ညီၫြတ္မႈအင္အား နဲ႔စုေပါင္းရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ အလြန္သိမ္ေမြ႕နက္နဲလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရွ႕ေရးကို ေမၽွာ္မွန္းၿပီးလုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာေတြကိုခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာနား လည္မႈ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝနဲ႔ေထာက္ခံအားေပး လ်က္ရွိတဲ့ျပည္သူမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးပင္ တင္ရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ထားေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမွာဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးအရလူ႕ အခြင့္အေရး စံႏႈန္းအရလိုက္ေလ်ာ ညီေထြမျဖစ္ေတာ့တဲ့ ဥပေဒမ်ားအားျပင္ ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေတြကို လည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရည္မွန္းထားတဲ့တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုေဖာ္ ေဆာင္ရာမွာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊တရားေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တရားေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေတြ ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
လူငယ္ေတြရဲ႕ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈေတြျမင့္မား လာေအာင္စာၾကည့္တိုက္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သုေတသနယဥ္ေက်းမႈ ေတြထြန္းကား လာေရးကိုေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္တဲ့၊ပညာရည္ျမင့္မား တဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေမြး ထုတ္ႏိုင္ေအာင္အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ပညာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းျမင့္မားေရး၊ ေက်ာင္းေနႏႈန္းျမင့္မားေရးနဲ႔ေက်ာင္း ထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း (၆၃၈၆) ေက်ာင္းကိုအဆင့္တိုးျမႇင့္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ(၁၀၇၃၂) ဦး အလယ္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ (၃၈၃) ဦးနဲ႔ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၂၂၁) ဦးအသစ္ ထပ္မံခန္႔ထားေပးခဲ့သလို စာသင္ေက်ာင္း (၄၅၈၅)ေဆာင္၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (၂၁၄) ခုစုစုေပါင္းပညာေရးအေဆာက္အဦ(၄၇၉၉) တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရေက်ာင္းနဲ႔ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္၊ ေက်ာင္း ဝတ္စုံေတြကို အခမဲ့ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ မူႀကိဳႏွင့္မူလတန္းသင္႐ိုးေတြေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေက်ာင္း ျပင္ပပညာေရး အေနနဲ႔ လည္းၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၈၁)ၿမိဳ႕နယ္မွာဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြခိုင္မာေအာင္ရရွိေစႏိုင္မယ့္နည္းပညာ၊အသက္ေမြးပညာနဲ႔ေလ့က်င့္ေရးက႑ကိုျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာမွာအင္းစိန္၊ ျပင္ဦးလြင္နဲ႔ က်ိဳက္လတ္မွာအစိုးရစက္မႈ လက္မႈသိပၸံ၊ ေကာ့ေသာင္းမွာ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ စက္မႈနည္းပညာေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း တို႔ ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ စကၤာပူ-ျမန္မာသက္ေမြးပညာေက်ာင္း Singapore- Myanmar Vocational Training Institute (SMVTI) အျပင္ ေညာင္ေ႐ႊသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း Nyaung Shwe Vocational Training Institute(NVTI) နဲ႔ေနျပည္ေတာ္အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေက်ာင္း ေတြကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။
အလားတူ၂၀၂၁မတိုင္မီအစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းစုစုေပါင္း (၃၆)ေက်ာင္း၊ဆရာ၊ဆရာမ (၂၉၃၃)ဦးတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။(၂)ႏွစ္သင္ ပညာေရးေကာ လိပ္ေတြကို၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး (၄)ႏွစ္သင္ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ အျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္ တင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေရးဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔ ယခင္ကာလမ်ားထက္၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၁၇၂၆) ဘီလီယံ၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၁၇၅၆)ဘီလီယံတို႔ကိုႏွစ္အလိုက္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲခဲ့သလိုယခု လာမယ့္၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ လည္းယခင္ႏွစ္မ်ား ကထက္ထပ္မံတိုးျမႇင့္ၿပီးက်ပ္(၂၁၇၅) ဘီလီယံသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔လည္းယခင္ကာလမ်ားထက္၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၈၈၁)ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာက်ပ္ (၁၀၇၆)ဘီလီယံတို႔ကိုႏွစ္အလိုက္ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲခဲ့သလိုယခုလာမယ့္၂၀၁၈-
၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာလည္းထပ္မံ တိုးျမႇင့္ၿပီးက်ပ္ (၁၁၃၁) ဘီလီယံသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္သုံး စြဲခဲ့သလိုက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေတြမွာလည္း ခ်ဲ႕ထြင္တိုးျမႇင့္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရာမွာ(၁၆) ခုတင္ဆံ့ တိုက္နယ္ ေဆး႐ုံ(၁၁) ခု၊ေက်းလက္က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း (၁၈)ခု၊ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ(၂၀)ခုနဲ႔တိုင္း ရင္းေဆး႐ုံ (၁၆)ခုကို အသစ္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံ(၇)႐ုံကိုအဆင့္ျမႇင့္ တင္ေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊သားဖြား၊ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ၊က်န္းမာေရးမႉး စုစုေပါင္းက်န္းမာေရးဝန္ထမ္း (၂၂၄၂၁)ဦးအသစ္ခန္႔ထားခဲ့ပါတယ္။
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြအတြက္ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအခန္းေပါင္း(၃၆၄၄) ခန္းၿပီးစီးေအာင္လည္းတည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေဆးခန္း ေတြကိုေက်း႐ြာေတြမွာဖြင့္လွစ္ေပး ၿပီးဆီးခ်ိဳ၊ေသြး တိုးေရာဂါေတြ ေစာစီးစြာေတြ႕ရွိၿပီးထိထိေရာက္ ေရာက္ကုသႏိုင္ေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါ တယ္။

ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းစင္ေရး လုပ္ငန္းေတြေ ဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသလိုေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါလူနာ (၆၄၀၆၀) ဦး၊ HIV ပိုးရွိလူနာ (၁၅၆၃၇၂)ဦးကိုကုသေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕က်န္းမာေရး အသိပညာေရခ်ိန္ျမင့္မား လာဖို႔၊ေက်းလက္က်န္းမာေရးက႑မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ဖို႔ e-Education, e-Consultation, e-Medicine လုပ္ငန္းေတြေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Mobile Tablet ေတြနဲ႔အားျဖည့္ေပးဖို႔ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

သြားလာေရးခက္ခဲတဲ့ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားအရပ္ေဒသမ်ား ကေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြေဆး တကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ယခင္ (၃%)မွယခု(၆%)အထိတိုးျမႇင့္ လက္ခံေပးခဲ့ၿပီး၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္မွာ (၅၉)ဦး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ(၈၁)ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဘြဲ႕ လြန္သင္တန္း(၁၀)မ်ိဳးတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္လက္ရွိအခ်ိန္မွာဘြဲ႕လြန္သင္တန္းေပါင္း (၁၂၆)ခုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္အေနနဲ႔ဆရာဝန္ (၃၉၅၂) ဦး၊သြားဆရာဝန္ (၄၉၂)ဦး၊ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာပညာရွင္ (၁၁၂၁)ဦး၊သူနာျပဳ (၄၁၄၃)ဦး၊သားဖြားဆရာမ (၂၅၅၀)ဦး၊အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရး ဆရာမ (၂၉၉)ဦး၊ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ (၅၂၉)ဦး၊မဟာသိပၸံဘြဲ႕ရ (၁၅၈၁) ဦးနဲ႔ပါရဂူဘြဲ႕ရ (၂၂၀)ဦးတို႔ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။အစိုးရသစ္ သက္တမ္းကာလအတြင္းက်န္းမာေရး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြတိုးျမႇင့္ခ် ထားေပး ခဲ့တာေၾကာင့္သုေတသနစီမံခ်က္မ်ားလည္းတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ၿပီးပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္အခုလိုပညာေရးနဲ႔က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြကိုသိသာထင္ရွားစြာ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲႏိုင္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အားလုံးကိုေက်းဇူးအထူး တင္ရွိေၾကာင္းအခါအခြင့္သင့္တုန္းေျပာၾကားလိုပါ တယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကိုလည္း ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ႏိုင္ငံေတာ္ကထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရာမွာအေျခခံအေဆာက္ အအုံေတြျပည့္စုံေကာင္းမြန္ ေနဖို႔ဟာအဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေပ(၁၈၀)ႏွင့္ အထက္တံတား(၆၇)စင္းတည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေပ(၁၈၀)ႏွင့္ေပ(၅၀)အၾကားတံတား (၂၁၈)စင္းစုစု ေပါင္း (၂၈၅) စင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သရက္-ေအာင္လံဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတားႀကီးကို လာမယ့္(၃)ႏွစ္ တာကာလအတြင္းၿပီး စီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြား ဖို႔ရွိပါတယ္။ဒါ့အျပင္တစ္ႏိုင္ငံ လုံးရွိျပည္သူေတြ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ ေနတဲ့တံတား အစင္းေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ၿပီးစီးေအာင္တည္ေဆာက္သြားဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ADB၊ World Bank၊ JICA၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ KFW စတဲ့ျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားရဲ႕အကူအညီမ်ားျဖင့္လည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာမွာျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး(၁၄၄)လမ္းတြင္ကြန္ကရစ္လမ္း(၃၃၃)မိုင္၊ကတၱရာလမ္း (၃၅၈)မိုင္၊ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္း (၁၀၃၀)မိုင္တို႔ကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသြား/ လာမႈလြယ္ကူေစေရး အတြက္ေက်း လက္လမ္း(၂၉၁၆)မိုင္ႏွင့္ တံတား(၁၉၄၀)စင္းတို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။၂၀၃၀ခုႏွစ္မွာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာအား လုံးရဲ႕(၈၀%)၊ ေက်းလက္ေဒသ ေနျပည္သူအားလုံးရဲ႕(၉၀%)အတြက္ရာ သီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္တဲ့ေက်း လက္လမ္းေတြရရွိ လာေအာင္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ရာေတြကိုစနစ္တ က်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရး အတြက္လာမယ့္(၃)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနဲ႔စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါ တယ္။
လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီစီမံကိန္းႀကီးေတြမွာဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္စီးပြားေရးလည္ ပတ္မႈကိုသြက္လက္လာ ေစမယ္ လို႔ေမၽွာ္မွန္းထားပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးေတြကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေတြအေျမာက္အမ်ားေပၚ ထြက္လာမွာျဖစ္ၿပီးဆက္စပ္လုပ္ ငန္းမ်ားစြာအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ားရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိလာရင္ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ဂ်ီဒီပီနဲ႔စီးပြားေရးအတြက္ေမာင္း ႏွင္အားေတြျဖစ္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြအထဲမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားေနတဲ့စြန္႔ဦးတီထြင္လူငယ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားရဲ႕အခန္း က႑ဟာအေရးပါ လာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလူငယ္စြန္႔ ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားအျပားေပၚထြက္လာ ေစဖို႔ႏိုင္ငံေတာ္ ကအားေပးကူညီ လ်က္ရွိပါတယ္။လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဟာျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေလာကရဲ႕အနာဂတ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းအား ျဖင့္ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္း ႏိုင္မယ့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚ ထြန္းလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈအေျခအေနကိုအျမန္ဆုံးကုစားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ရန္ကုန္မိုးပ်ံအျမန္လမ္းစီမံကိန္းကိုကမၻာ႔ဘဏ္လက္ေအာက္ခံ IFC နဲ႔ၫွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီးလာမယ့္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ထဲမွာစတင္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကိုေျဖရွင္းႏိုင္႐ုံမ ကအလုပ္အ ကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ အေျမာက္ အမ်ားေပၚထြက္လာဖို႔လည္း ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာေတြဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟာ လူဦးေရႀကီးမားထူထပ္လာ တဲ့ၿမိဳ႕ျပေတြ အတြက္စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာေနပါ တယ္။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြ ကိုေျဖရွင္းရာမွာ ေရရွည္ကိုေမၽွာ္မွန္းၿပီးေနာင္မွာတိုး တက္လာမယ့္အလားအလာ ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာျပည္သူ႕အိမ္ရာနဲ႔ဝန္ထမ္း အိမ္ရာမ်ားအေနနဲ႔အခန္းေပါင္း (၁၀၉၂၄)ခန္း ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ရာမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးအခန္းေပါင္း(၅၇၄၈)ခန္း၊၇၀%ၿပီးစီးအခန္းေပါင္း (၅၁၇၆) ခန္းရွိေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ က်န္ရွိေန တဲ့အခန္းေတြရာႏႈန္းျပည့္ၿပီး စီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္သလို ဆက္လက္ၿပီးလည္း (၂)ႏွစ္ခြဲတာ ကာလအတြင္းမွာPPP စနစ္နဲ႔အခန္း(၄၀၀၀)ေက်ာ္၊ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔အခန္း (၆၀၀၀) ေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း အခန္းေပါင္း (၁)ေသာင္းေက်ာ္ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ ႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ၿမိဳ႕ေပါင္း (၃၃)ၿမိဳ႕ရဲ႕ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားကိုၿပီးစီး ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေတြျပန္လည္ေရး ဆြဲေနပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA၊ကိုရီးယားႏိုင္ငံ KOICA တို႔နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးရန္ကုန္- ဟံသာဝတီ-ပဲခူးစႀကၤံလမ္းနဲ႔ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး Master Plan ေရးဆြဲျခင္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး Master Plan ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ားနဲ႔ေက်းလက္ေဒသမ်ား မွာအေျခခံအေဆာက္အအုံေတြဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ေနရာမွာလၽွပ္စစ္စြမ္းအင္တိုးျမႇင့္ သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့တည္ ေဆာက္မႈ ေတြတိုးတက္လာတာနဲ႔အမၽွစီး ပြားေရးနဲ႔အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြ ကိုျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂)ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာလၽွပ္စစ္ဓါတ္အား(၂၈၀၂)မဂၢါဝပ္မွ (၃၃၅၈)မဂၢါဝပ္အထိတိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ တာေၾကာင့္(၅၅၆) မဂၢါဝပ္တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေပး ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား စနစ္ကေနၿမိဳ႕ေပါင္း(၃၃)ၿမိဳ႕၊ ေက်း႐ြာေပါင္း(၃၈၄၃)႐ြာနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း (၆၈၄၀၁၃) စုကိုလၽွပ္စစ္ဓါတ္အားေပးႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။လက္ရွိ အေနအထား အရျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ဓါတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲမႈေတြမွာ၁၅% ကေန၁၉%အထိရွိေနတာျဖစ္ တဲ့အတြက္၂၀၂၀- ၂၀၂၁ခုႏွစ္မွာဆိုရင္ (၄၅၃၁)မဂၢါဝပ္တိုးျမႇင့္သုံးစြဲလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေအာင္၂ ၀၁၈ခုႏွစ္မွာ(၂၂၀)မဂၢါဝပ္၊၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာ(၄၄၉)မဂၢါဝပ္၊၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာ(၇၃၇)မဂၢါဝပ္၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုႏွစ္မွာ(၁၃၅၁)မဂၢါဝပ္၊စုစုေပါင္း (၂၇၅၇) မဂၢါဝပ္တိုးတက္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။

လက္ရွိသဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈကိုၾကည့္ရင္ရတနာစီမံ ကိန္းရဲ႕ထုတ္လုပ္မႈဟာအျမင့္ဆုံးအေျခ အေနကိုေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတျဖည္းျဖည္းခ်င္းက် ဆင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီက်ဆင္းလာ မယ့္အေျခ အေနကိုထိန္းသိမ္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကမ္းလြန္ဓါတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး၊ကုန္း တြင္းေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း ေတြကိုခ်ဲ႕ ထြင္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ရခိုင္၊ဧရာဝတီနဲ႔တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္း အနီးပင္လယ္ျပင္ေတြမွာေရတိမ္နဲ႔ေရနက္ တြင္းေတြတူးေဖာ္ေနပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာဧရာဝတီကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အမွတ္ A-6 မွာအလားအလာေကာင္းေတြရွာ ေဖြေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ မွန္းထားတဲ့ပမာဏကိုအတည္ျပဳႏိုင္ ရင္မၾကာခင္မွာတရားဝင္ေၾကျငာ ႏိုင္လိမ့္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး လည္းကုန္းတြင္းနဲ႔ကမ္းလြန္လုပ္ ကြက္ေတြကိုတိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ႏိုင္ငံ တကာကုမၸဏီႀကီး ေတြကို(Bidding Round) တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာေခၚယူၿပီးတြင္းသစ္ ေတြတူးေဖာ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား--

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြတည္ေဆာက္ရာမွာႏိုင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ရာ ခိုင္ႏႈန္းအမ်ား စုမွီခိုအားထား ေနရတဲ့လယ္ယာက႑ဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့အုတ္ျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအုတ္ျမစ္ခိုင္ မာ အားေကာင္းဖို႔၊ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစုေတြမိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ရသ ေလာက္ အက်ိဳးရွိ ေစဖို႔၊မိမိတို႔ စီမံလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ေျမ ယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသားစဥ္ေျမး ဆက္ခိုင္ခိုင္မာမာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေစဖို႔၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ လယ္ယာ ေျမဥပေဒ ႏွင့္၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒတို႔ကိုလက္ရွိပကတိ အေျခအေနနဲ႔ေလ်ာ္ ညီစြာျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
လက္ရွိကာလကမၻာနဲ႔တစ္ဝန္းရင္ ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ လာေနရတဲ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တစ္စတစ္စပ်က္ ယြင္းလာမႈနဲ႔အတူျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လည္းပုံမွန္လိုလိုေတြ႕ႀကဳံလာ ေနရတဲ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီးထိခိုက္ဆုံး ႐ႈံးမႈေတြႏွစ္စဥ္လိုလိုျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရွိပါတယ္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ ရတဲ့ေဒသမ်ားမွာကူညီေထာက္ပံ့ ေရးနဲ႔ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အစိုးရတာ ဝန္ယူၿပီးကာလေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အေနနဲ႔ေငြက်ပ္( ၂.၄ ) ဘီလီယံနဲ႔လူမႈ/ကယ္ဆယ္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေငြက်ပ္(၁၁.၃၃၉) ဘီလီယံစုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၁၃.၇၃၉) ဘီလီယံတို႔ကိုသုံးစြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါ တယ္။
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ မႈေၾကာင့္ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ ေသာေဒသမ်ားႏွင့္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားမွာစိုက္ပ်ိဳး ေရ၊ ေသာက္ သုံးေရရွားပါးခက္ခဲမႈမျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္မိုးေရမ်ားကိုထိေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာသိုေလွာင္သုံးစြဲ ႏိုင္ေရး အတြက္စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝလ်က္ရွိတဲ့ေရေလွာင္တမံအမ်ားစုနဲ႔ဆည္ေရေသာက္စနစ္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္မိုး စပါးစိုက္ဧက(၁၂.၃) သိန္းခန္႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရလုံေလာက္စြာ ေပးေဝႏိုင္ခဲ့ၿပီးက်န္ရွိသို ေလွာင္ေရျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ဧက(၁၁.၆၇) သိန္းခန္႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးေရေပး ေဝႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ယခင္က ထက္ေႏြ စပါး စိုက္ဧက(၂.၆) သိန္းခန္႔ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သ လိုေဒသအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးအတြက္ စက္ေရတြင္း(၁၅၀၀) ခန္႔နဲ႔ေသာက္သုံးေရရရွိေရးအတြက္စက္ေရတြင္း (၄၀၀) ခန္႔တို႔ကိုလည္းတူးေဖာ္ေပး ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ေရေျမသဘာဝ ေတြကိုအေျခခံၿပီးလယ္ယာက႑ထုတ္ လုပ္မႈေတြေပၚမွာအခ်ိန္မီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ အေလအလြင့္နည္းပါးဖို႔စီမံေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လယ္ယာ သုံးစက္ကိရိယာေတြတိုး တက္သုံးစြဲႏိုင္ေရးဟာအဓိကက် တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အေလၽွာက္ လက္ရွိ လယ္ယာက႑မွာစက္ကိရိယာ ေတြတိုးျမႇင့္သုံးစြဲႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။လက္ရွိအခ်ိန္ မွာအ သားတင္စိုက္ဧရိယာရဲ႕ (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုစက္အား သုံးထြန္ယက္ရိတ္သိမ္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ ပါတယ္။
ယခုအစိုးရအေနနဲ႔သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားကိုျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးေနရာမွာစုစုေပါင္းစြန္႔လႊတ္ေျမ (၆၃၄၁၇) ဧကရွိခဲ့ပါၿပီ။ေတာင္သူမ်ားလက္ ဝယ္သို႔(၁၃၀၉၁)ဧကကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးသက္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာန မ်ားနဲ႔တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို(၅၀၃၂၆) ဧကလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာက႑ကို အေျခခံၿပီးႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို တြန္းတင္ႏိုင္ဖို႔၊လယ္ယာကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းျမင့္မားလာဖို႔ အတြက္အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ပို႔ကုန္ျမႇင့္ တင္ဖို႔အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ တဲ့အခါမွာျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြေစ်းကြက္ရရွိေရးအတြက္ကိုနည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ရွာေဖြေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ပို႔ကုန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဆန္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဆီထြက္သီးႏွံ၊ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္း၊အထည္အလိပ္နဲ႔ အဝတ္အထည္၊ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း၊ေရာ္ဘာတို႔ကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိတဲ့အျပင္ ပို႔ကုန္အေထာက္ အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေရးနဲ႔ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပို႔ကုန္အရည္ အေသြးျမႇင့္ တင္ေရး၊ကုန္သြယ္မႈသတင္း မ်ားရရွိႏိုင္ေရး၊ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားရရွိႏိုင္ေရးကိုလည္းျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာ့ပို႔ကုန္အေျခ အေနဟာလယ္ယာက႑၊ သီးႏွံ၊သားငါး၊ေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ပုဂၢလိက က႑ရဲ႕အေသးစား၊အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုအဓိက အားကိုးေနရတဲ့အေျခအ ေနျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ လည္းမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္ ႔ရရွိႏိုင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာသုံးစြဲႏိုင္မႈ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးစနစ္ တက်သုံးစြဲႏိုင္မႈ၊ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားရွားပါးမႈစတဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား လည္းရွိေန ပါတယ္။ျပည္သူမ်ား၏အစား အစာေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရး တို႔အတြက္အရည္ အေသြးျပည့္ဝၿပီး၊အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းတဲ့စားေသာက္ကုန္မ်ားထုတ္ လုပ္ရာတြင္ေအာ္ဂဲနစ္စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာသီးႏွံ မ်ားတိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္အရည္အေသြးျမင့္ပို႔ကုန္ မ်ားတိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။လယ္ယာက႑နဲ႔အေသး စားအလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္း ေတြမွာေငြေၾကး အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာ၊ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ေတြအထူးလိုအပ္ေနတာလည္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုအပ္ ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ SME ေခ်းေငြအျဖစ္ JICA ေခ်းေငြရယူ၍ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိရာ၃ႏွစ္အတြင္းက်ပ္ ဘီလီယံ(၆၀)ေက်ာ္ထုတ္ ေခ်းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး က်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀) ခန္႔ကိုလည္း၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ ထုတ္ေခ်း ရန္စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္ထားပါတယ္။ JICA ေခ်းေငြအျပင္ႏိုင္ငံ ပိုင္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွလည္း SME ေခ်းေငြအျဖစ္က်ပ္ဘီလီယံ (၂၅၀)ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။

အလားတူေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာက႑အရင္းအႏွီး အတြက္စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးကိုအေထာက္အ ကူျပဳရန္ JICA ေခ်းေငြက်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀)ေက်ာ္ရယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာယခုအခါ က်ပ္ဘီလီယံ(၃၀) ေက်ာ္ ထုတ္ ေခ်းေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္မွလည္းလယ္ယာက ႑တြင္ပါဝင္ ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ(၂၀၀)ထုတ္ေခ်းေပး ႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေခ်းေသာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်း ေငြႏႈန္းထားမ်ားကိုစပါးတစ္ဧကလၽွင္ ယခင္က်ပ္တစ္သိန္းမွယခု က်ပ္တစ္သိန္းခြဲအထိတိုးျမႇင့္ေပး ခဲ့ပါတယ္။အျခားသီးႏွံတစ္ဧက ကိုယခင္က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း မွယခု က်ပ္ငါးေသာင္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်း ခဲ့ၿပီးက်ပ္တစ္သိန္းအထိတိုးျမႇင့္ေပး ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္းစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈေတြ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပို႔ကုန္ဝင္ေငြေလ်ာ့ နည္းျခင္း၊အခြန္ဘ႑ာ ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊သဘာဝ သယံဇာ တျပဳန္းတီးမႈျဖစ္ေစျခင္း၊စားသုံး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတရားမဝင္ တင္သြင္းေနတဲ့အတြက္အ လားတူထုတ္လုပ္ သည့္ျပည္ တြင္းအေသးစားနဲ႔အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ေစျခင္းနဲ႔စားသုံးသူ ေတြအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မႈ စတဲ့စိန္ေခၚမႈေတြကလည္းရွိေနပါ တယ္။ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကိုဥပေဒနဲ႔ အညီကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံအေနနဲ႔သြင္းကုန္က ပို႔ကုန္ထက္ပိုမိုျမင့္မားေနတဲ့အ တြက္ကုန္သြယ္မႈလိုေငြရွိ ေနၿပီးကုန္သြယ္မႈ မညီမၽွတဲ့ အေျခအေနေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီအေနအထားမွာအေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးဟာလြန္ခဲ့တဲ့ (၄)လပိုင္းနဲ႔ (၆)လပိုင္းကစတင္ၿပီးအလြန္ခိုင္မာလာတဲ့ အတြက္ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး သာမကတစ္ကမၻာလုံးရွိ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ားလည္း က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာႏိုင္ငံတကာမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ျပင္ပ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္ ေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္း ဟာတျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုၿပီးသက္ေရာက္မႈရွိ တာကိုေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိတဲ့အနက္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးသို႔မဟုတ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိုလႊမ္းမိုးထားတဲ့အဓိကအခ်က္ေတြကေတာ့ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ(ႏိုင္ငံျခား ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း၏သာမန္စာ ရင္းလိုေငြ)၊အတိုးႏႈန္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလား အလာတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ျပင္ ပသက္ေရာက္ မႈကစတင္ခဲ့ေပမယ့္ျပည္တြင္းအေျခ အေနမွာစီးပြားေရးအေျခအေနမညီ မၽွမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေျခခံအားနည္းခ်က္ (Weak Economic Fundamentals) ေတြရွိေနတယ္လို႔ဆို ႏိုင္ပါတယ္။ကုန္သြယ္မႈ ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္၂ ၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္ကကုန္ သြယ္မႈလိုေငြဟာအေမရိကန္ ေဒၚလာ(၃.၈)ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး၊ ဒီတန္ဖိုးဟာ ေလ်ာ့နည္း သြားတဲ့ ပမာဏျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီမတိုင္ခင္(၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္) ကကုန္သြယ္မႈလိုေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ(၅.၂)ဘီလီယံနဲ႔ (၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘ႑ာႏွစ္) ကကုန္သြယ္မႈလိုေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၄)ဘီလီယံခန္႔ရွိတာေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ဒီတန္ဖိုးေတြ ကိုၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေငြတန္ဖိုးအေပၚ ဖိအားမ်ားစြာသက္ေရာက္ ေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါ တယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီအလိုက္ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္ ဟာေျပာင္းလဲမႈရွိတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ဇူလိုင္လကေနဒီဇင္ဘာလ အထိႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္ျမင့္ မားတဲ့အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ တာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈလိုေငြေလၽွာ႔ခ် ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ျပည္တြင္း စီးပြားေရးဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ မွန္ကန္ခိုင္မာၿပီးသက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခံႏိုင္ရည္ ရွိေစဖို႔ အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ကသက္ဆိုင္သူေတြ နဲ႔ထိေတြ႕ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈ ေတြေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး၊ စီးပြားေရးက႑ရဲ႕အဓိကေမာင္းႏွင္ အားေတြတိုးတက္ေရး၊စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ သာကိုင္သာျဖစ္ေစ ဖို႔နဲ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ေစ ဖို႔ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဌာနအသီးသီး ကထုတ္ေပး လ်က္ရွိတဲ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါမစ္စသည္တို႔အတြက္စံလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (SOP) မ်ားေရးဆြဲၿပီး တေနရာ တည္း မွာလာေရာက္ေလၽွာက္ ထားရယူႏိုင္တဲ့ Single Window စနစ္ကိုလည္းမ်ားမၾကာမီအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားနဲ႔အညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္လည္းျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ တဲ့အျပင္ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပုံတင္ရာမွာ လည္းသက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားကို လာစရာမလိုေတာ့ပဲ Online စနစ္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လာ မယ့္ႏွစ္မ်ားမွာျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကမၻာ့ဘဏ္က သတ္မွတ္တဲ့ Ease of Doing Business Index တိုးတက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔Ease of Doing Business Ranking ကိုလက္ရွိအဆင့္(၁၇၁)ရွိရာကေန လာမယ့္ႏွစ္အနည္း ငယ္ အတြင္း မွာအဆင့္(၁၀၀) အတြင္းသို႔ေရာက္ရွိေအာင္သက္ဆိုင္ တဲ့ဌာနေတြကေန အေျခခံၿပီး၊ ပုဂၢလိက က႑နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။သတ္မွတ္ အဆင့္ျမင့္တက္ဖို႔သက္သက္ မဟုတ္ဘဲဌာနဆိုင္ရာ ေတြရဲ႕ အသားက်ေနတဲ့လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြကိုေျပာင္းလဲဖို႔၊ အထူးသျဖင့္နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကား ခဲ့တဲ့ႀကိဳးနီစနစ္ထူေျပာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈျမင့္မားျခင္းနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ဌာန ေတြရဲ႕ဖြဲ႕စည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမကိုက္ညီျခင္းေတြကိုအျမန္ဆုံးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါ တယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား---

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေလးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ျပည္သူ႕ ဘ႑ာရန္ပုံေငြဆုံး႐ႈံးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္၊အဂတိလိုက္ စားမႈက်ဆင္း ေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ကိုသိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္ခ် မွတ္ၿပီးေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရာ မွာအစိုးရဌာနေတြမွာအဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ဆက္စပ္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အစီအမံေတြ လည္းေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးရဲ႕အေျခခံရပိုင္ ခြင့္ေတြ၊ႏိုင္ငံသားမ်ား ရဲ႕မူလအေျခခံအခြင့္ အေရးေတြ၊မဆုံး႐ႈံးရေအာင္လူ႕အခြင့္အေရးကို အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္း စဥ္ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာ အသိပညာေပးျခင္း၊ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တို႔ ကိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ေနသ လိုအက်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ရဲစခန္း၊အခ်ဳပ္ခန္း၊ တရား႐ုံးအခ်ဳပ္ခန္းေတြရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအေျခအေန ေတြသိသိသာသာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားၿပီးဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ား၊ကေလး သူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ကူးစက္ေရာဂါခံစား ေနရသူမ်ားစတဲ့အား နည္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္တရားရင္ဆိုင္ႏိုင္ စြမ္းနည္းပါးသူေတြကိုဥပေဒ ပညာျဖင့္ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းေနပါၿပီ။
အလားတူပဲႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ေနတိုက္႐ိုက္တာဝန္ယူတဲ့ မူးယစ္အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာ နကိုျပည္သူ ေတြက အစဥ္အၿမဲသတင္း ေတြေပးပို႔ၿပီးကူညီပံ့ပိုးေနၾက တာေတြကိုလည္းအားရဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ေနရ ပါတယ္။ မူးယစ္အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာနစတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့၂၇-၆-၂၀၁၈ရက္ေန႔မွ၁၇-၉-၂၀၁၈ရက္အထိ တိုင္ၾကား ေပးပို႔လာတဲ့တိုင္ၾကားမႈစုစု ေပါင္း(၆၉၈)မႈအနက္အ မႈေပါင္း(၅၁၄)မႈကိုစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ရာမွာေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီး ရမိမႈစုစုေပါင္း(၁၇၄)မႈျဖစ္ၿပီးတရား ခံက်ား(၃၅၆)ဦး၊မ(၇၀)ဦး စုစုေပါင္း(၄၂၆)ဦးကိုဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီးဘိန္း ျဖဴ(၂၆၂၆.၉၇)ဂရမ္၊ICE(၁၆.၇၁)ဂရမ္၊ ဘိန္း(၃၄၈၉၆.၈၅)ဂရမ္၊စိတ္ႂကြေ ဆးျပားစုစုေပါင္း (၁၄၄,၇၈၁) ျပား၊ေဆးေျခာက္(၃၃၅၆.၇၄)ဂရမ္၊ ေသနတ္မ်ိဳးစုံ(၁၀)လက္၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ(၁၇၉)ေတာင့္၊ လက္ပစ္ဗုံး(၁)လုံး တို႔ကိုေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္း ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ပမာဏႀကီးမား တဲ့မူးယစ္သတင္းေတြ ရရွိမႈ၊ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြနည္းပါးေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာေဆးဝါးမ်ားသုံးစြဲသူမ်ား အားေဆးကုသေပးေရး၊အသိပညာ ေပးေရး၊ကူညီေထာက္ ပံ့မႈမ်ား ေပးေရး၊ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈဘဝသို႔ျပန္ လည္ေရာက္ရွိေစေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေစေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကား ေပးေရးတို႔အတြက္ မူးယစ္ဗဟိုမွ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ေသာလူငယ္မ်ားျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေရးစခန္း(၃)ခုႏွင့္လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွႀကီးၾကပ္ေသာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (၉) ခုတို႔ကိုဖြင့္လွစ္ၿပီးစီမံေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္အဓိက အေရးပါတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အဆင့္ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားေျပာင္း လဲတပ္ဆင္ျခင္း၊ႏိုင္ငံတ ကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သလိုမႈခင္းသုံးနည္းပညာပစၥည္းမ်ား၊ DNA ဓါတ္ခြဲခန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကျဖည့္ ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရတရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အနည္းဆုံးပၽွမ္းမၽွ (၁၀) ႏွစ္အထိအခ်ိန္ယူရတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံးလုံၿခဳံေအးခ်မ္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ့လူ႕ ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာေနထိုင္ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာအရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ၿပီးေရရွည္ႀကိဳးပမ္ းေဆာင္႐ြက္ရမယ့္လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

နာယကႀကီးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား--

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ျပည္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့စဥ္ကအပ္ႏွင္း ခဲ့တဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ကိုျပည္ သူေတြ အတြက္ဦးထိပ္ထား ၿပီးျပည္သူနဲ႔အတူျပည္သူေတြရဲ႕စုေပါင္းအားျဖင့္ -
(၁) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ-စီးပြားဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရး၊
(၂) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
(၃) ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ တဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး တို႔ကိုဦးတည္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာထားရွိၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Thursday, September 6, 2018

သစ္ေတာစီးပြား စကားဝိုင္း - 3

UniCode Below


 သစ္ေတာက႑နွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နိုင္ငံ့စီးပြားေရး စကားဝိုင္းေဆြးေနြးပြဲကို ျမန္မာ့အသံနွင့္ ရုပ္ျမင္သံျကားမွ ရိုက္ကူးထုတ္လွြင့္ခဲ့ရာ အဆိုပါစကားဝိုင္းေဆြးေနြးပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ (ဒုတိယညွြန္ျကား ေရးမႉးခ်ုပ္၊ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန)၊ ဦးခြန္ေအာင္စိုး (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ျပည္တြင္းေရာင္း ဝယ္ေရးနွင့္ သစ္စက္ဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း)၊ ေဒါက္တာဆန္းဦး (ဒုတိယ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန)၊ ဦးစိုင္းမ်ိုးဝင္း (Excellent Fortune Development Group ၊ Chairman & Founder) ၊ ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ (ဥကၠ႒ဌ၊ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံ) နွင့္ ဦးအာကာမင္း (မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ၊ High United Co.,Ltd.) တို့က ပါဝင္ေဆြးေနြးျကသည္။

အဆိုပါစကားဝိုင္းတြင္ ေဆြးေနြးခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ယမန္ေန့မွအဆက္
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ သစ္ကို ေလွ်ာ့ထုတ္မယ္ ဆိုရင္ နိုင္ငံတြင္းကို တင္သြင္းဖို့ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ဝန္ျကီးဌာနရဲ့ သေဘာထားကေတာ့ Raw ကုန္ျကမ္း သစ္လံုးသာ တင္သြင္း မယ္ဆိုရင္ သုညရာခိုင္နႈန္းအထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ တန္သံုးသိန္း ခြဲအထိ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုန္ျကမ္းတင္သြင္းတာကို အားေပးပါတယ္။ ကုန္ျကမ္းသြင္းတဲ့ အခြန္ကိုလည္း သူတို့အတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါမယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ လွြတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို့ ဌာန ကေန တင္ျပမယ္။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ လက္ရွိမွာ ကိုရီးယားနဲ့ သစ္လုပ္ငန္းနဲ့ ဖက္စပ္ေနတဲ့ MKTI ဆြာမွာရွိတဲ့ အထပ္သားစက္ရံု က ဘာလုပ္ေပးလဲဆိုေတာ့ အထပ္သား၊ ငါးထပ္သား ဆိုရင္ အလယ္မွာ သံုးထပ္ထည့္ရတယ္။ ဒီအတြက္ တင္သြင္းတာရွိပါတယ္။ နိုင္ငံျခားကတင္သြင္း တဲ့အခါ စိုက္ခင္းသစ္ေတြပဲ။ စိုက္ခင္းသစ္ ဆိုေတာ့ သစ္နုတယ္။ နည္းနည္း အရည္အေသြးညံ့တယ္။ ဒါကို အလယ္သားအတြက္ သံုးတယ္။ အဲဒီဟာမ်ိုး ကို ဝယ္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ကညင္ေတြ၊ ကြ်န္ေတာ္တို့ ကညင္ေတြက နွစ္ ၆ဝ အသားေတြ ဆိုေတာ့ ေကာင္းတယ္။ ဒါေတြကို အေပၚက ထပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိုးနဲ့ ဒီမွာလုပ္ျပီးေတာ့ ျပန္ျပီး ျပည္ပကို တင္ပို့တယ္။ ျပည္တြင္းလည္း ျဖန့္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ဆီမွာ လက္ရွိ ထုတ္တဲ့ သစ္အားလံုးသည္ သစ္မာဆိုရင္ နွစ္ ၆ဝ အထက္၊ ကြ်န္းဆိုရင္ နွစ္ ၁ဝဝ အထက္ရွိတယ္။ ရင္စို့လံုးပတ္က ကြ်န္းဆိုရင္ ေျခာက္ေပခြဲ၊ သစ္မာဆို ေျခာက္ေပမွ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရြယ္ေရာက္ဖို့က နွစ္ ၆ဝ ေလာက္သက္တမ္း ရွိပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို့ သစ္ေတြက ေကာင္းတယ္။ ေကာင္းလြန္းတဲ့ဟာကို အလယ္သား သံုးတယ္ဆိုရင္ ရတဲ့ေဈးနဲ့ မတန္တဲ့အခါက်ေတာ့ တျခားနိုင္ငံကေနစိုက္တဲ့ နည္းနည္းပြတဲ့ သစ္ေတြကို ဝယ္သြင္းေနပါတယ္။ အဲဒီဟာကိုလည္း ကိုအာကာတို့ ျပန္ေလ့လာရင္ အဓိက အထပ္သားက လူသံုးမ်ားပါတယ္။ ဒီအထပ္သား၊ အလယ္သား ကို စတင္ျပီးေဆာင္ရြက္ေနျကပါျပီ။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေျပာသလိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို့က ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္လိုက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို့ ဆီမွာရွိတဲ့ စက္ရံုေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကရွိလာေတာ့ သူတို့ import လုပ္ရတယ္။ ျပီးရင္ ဒီဟာကို Re-export လုပ္တာပါ။ ဒါနဲ့ တစ္ဆက္စပ္တည္း စိုက္ခင္းဘက္ကို ျပန္ျပီးေက်ာ့ရရင္ သဘာဝ ေတာကပဲ သစ္ကိုထုတ္လာတယ္။ ကြ်န္းဆိုရင္ နွစ္ ၈ဝ၊ ၆ဝ အထက္ ကြ်န္ေတာ္တို့ ထုတ္လာခဲ့ေတာ့ သဘာဝေတာျကီးကို အားကိုးေနရတဲ့အတြက္ ေျကာင့္ ၂ဝ၁၄ က log export ban လုပ္လိုက္တယ္။ သစ္လံုး အလံုးလိုက္ ျပည္ပတင္ပို့ခြင့္မေပးဘူး။

မေပးတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံ သဘာဝေတာကထြက္တဲ့ သစ္လံုးကို ကြ်န္ေတာ္တို့ ဆီမွာပဲ ခြဲစိတ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ ကိုအာကာတို့အျပင္ နိုင္ငံျခားရင္းနွီး ျမႈပ္နွံမႈလည္းလာမယ္။

သူတို့စက္ရံုေတြ လာေထာင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္ တို့ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ တို့က ၂ဝ၁၄ မွာ log export ban လုပ္လိုက္ တယ္။ လုပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ စိုက္ခင္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္က အားေပးေနျပီ။ အားေပးေတာ့ ပုဂၢလိကစိုက္ခင္းေတြ တည္ေထာင္လာျကတဲ့ အခါမွာ ပုဂၢလိကစိုက္ခင္းေတြလည္း အမ်ားျကီး တည္ေထာင္လာျပီ။ ၂ဝဝ၆ ခုနွစ္ကခြင့္ျပုေတာ့ ၁၂ နွစ္တာကာလ ကိုအာကာကို သစ္ထုတ္ တာေတြ ေလွ်ာ့လိုက္လို့ အခက္အခဲေတြနဲ့ ေျဖရွင္းဖို့ နည္းလမ္းေတြ ေဆြးေနြးသလို ဒီဘက္က ဦးစိုင္းမ်ိုးဝင္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ စိုက္ခင္းေတြ ၁ဝ နွစ္၊ ၁၂ နွစ္ သက္တမ္းကာလ ေရာက္လာေတာ့ စိုက္ခင္းေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့၊ စိုက္ခင္းကလည္း အခုထြက္လာ ေတာ့မယ့္ သစ္ေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့ အခက္အခဲေတြနဲ့ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေနြးလိုတာမ်ားရွိရင္ ဖိတ္ေခၚပါ တယ္။

ဦးစိုင္းမ်ိုးဝင္း ။ ။ သယံဇာတနဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ျကီးဌာနကေန စိုက္ခင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြ စိုက္ပ်ိုးလာေအာင္ နည္းလမ္းေတြအမ်ားျကီး စဉ္းစားျပီးေတာ့ ေျဖေလွ်ာ့ေပး ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္ တို့နိုင္ငံမွာ အခက္အခဲတစ္ခုရွိတာက ကြ်န္ေတာ္ တို့ စိုက္ပ်ိုးတဲ့ေျမဟာဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ေျမ မဟုတ္ ပါဘူး။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကေန ငွားရမ္းျပီး စိုက္ပ်ိုးတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အေစာပိုင္းက တင္ျပသလို ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေတြကို ငွားရမ္းျပီး စိုက္ပ်ိုးတယ္။ စိုက္ပ်ိုးတဲ့အခါမွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တို့ရဲ့ေျမ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ ဒါကို ဘဏ္ မွာ အာမခံအျဖစ္ေပးျပီးေတာ့မွ ေခ်းေငြ မရယူနိုင္ ပါဘူး။

နိုင္ငံျခားမွာဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုအေျခအေန မ်ိုးမွာ ဒီေျမျကီးေပၚမွာရွိတဲ့ စိုက္ပ်ိုးထားတဲ့ သစ္ပင္ေတြကို အာမခံ ကုမၸဏီေတြကေန တန္ဖိုး ျဖတ္ျပီး လက္ခံေပးတယ္။ အာမခံေပးတဲ့ အေပၚမွာ ဘဏ္ရဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ့အညီ ေခ်းေငြေတြ ခြင့္ျပုေပးတာရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံမွာလည္းပဲ နိုင္ငံတကာမွာလို နည္းလမ္းေတြ က်င့္သံုးျပီးေတာ့ ေခ်းေငြကို စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းရွင္ ေတြအတြက္ ခြင့္ျပုေပးနိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္ တို့နိုင္ငံမွာ စိုက္ပ်ိုးေရး ဟာ ဒီထက္ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္ စိုက္ပ်ိုးလာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ဘဏ္စနစ္ေတြကို ျကိုးစားျပီးေတာ့ ညွိနွိုင္းေနတယ္။ ေငြကို ေခ်းလို့ရေအာင္၊ သစ္ေတာစိုက္ခင္းမွာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈဆိုတာ နွစ္ရွည္ ျကာတယ္။ အခုကြ်န္း ဆိုရင္ အနွစ္၃ဝ ေပးတယ္။ ေပါင္းေပါင္းျပီး ဆက္လုပ္ရမယ္။ ကြ်န္းသစ္လံုး ထြက္တဲ့အထိပါ။ အခုေတာ့ ၁၂ နွစ္တာ ကာလဆိုေတာ့ ျကားျဖတ္ေတာထြက္ေတြလည္း ထြက္လာ ပါျပီ။ ဒါေတြနဲ့ပတ္သက္လို့ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ့ ေဈးကြက္အေျခအေနကို ေဆြးေနြး ေပးပါဦး။

ဦးစိုင္းမ်ိုးဝင္း ။ ။ အေစာပိုင္း စိုက္ပ်ိုးတဲ့ စိုက္ခင္းေတြဟာ အခုခ်ိန္မွာ ျကားျဖတ္ဝင္ေငြ ရရွိနိုင္တဲ့ ေမ်ာတို့၊ တိုင္တို့ ထြက္ရွိလာပါျပီ။ ထြက္ရွိလာတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္ တို့နိုင္ငံမွာ ဒါေတြကို အသံုးျပုျပီးေတာ့ ပရိေဘာဂ တို့ ထုတ္လုပ္တာေတြက ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဖြံ့ျဖိုးလာမွာပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အစပိုင္းလည္း ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ေဈးကြက္ အားနည္းေနပါတယ္။ အားနည္းေနတဲ့အတြက္ စိုက္ခင္းကေနျပီး ေတာ့ ထြက္ရွိလာတဲ့ ေမ်ာတို့၊ တိုင္တို့ကို ျပည္ပကို အလံုးလိုက္ တင္ပို့ခြင့္ျပုမယ္ဆိုရင္ ျကားျဖတ္ဝင္ေငြရရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိုက္ခင္းသမားေတြအတြက္ ဒါဟာ အေထာက္ အပံ့အမ်ားျကီးျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ ပုဂၢလိကတင္ မကဘူး။ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပါပါတယ္။ အခုထြက္လာတဲ့ တိုင္၊ ေမ်ာ ေတြကို ေဆးသြင္းတာေတြ၊ ျပုျပင္တာေတြအတြက္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈဆိုင္ရာ နည္းတယ္။ နည္းေတာ့ ဒါကို အလံုးလိုက္တင္ပို့ခ်င္ တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ကြ်န္းစိုက္ခင္းက ပိုစိုက္လာခဲ့ေတာ့ အဲဒီ ဟာေတြပါ ေဈးကြက္မရွိဘူး။ ေဈးကြက္မရွိဘူးဆို ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စိုက္ခင္း ေရာ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ စိုက္ခင္းေရာက ထြက္လာတဲ့ ဒီကြ်န္း သစ္ေတြ၊ သစ္မာေတြကို အလံုးလိုက္ ျပည္ပ တင္ပို့ခြင့္ျပုဖို့ ဦးစိုင္းမ်ိုးဝင္းက ေတာင္းဆိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ဘက္ကလည္း စီစဉ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ျကီးဌာနက မူအားျဖင့္ သေဘာတူျပီးသား။ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ Policy ျဖစ္ ေတာ့ အထက္ကို တင္ျပျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့ အေျကာင္း ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး သဘာဝေတာကပဲ သစ္ထုတ္လာခဲ့ တာ။ ဒီနွစ္ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ သစ္ထုတ္ရာသီမွာေတာ့ ကြ်န္း တန္ ၁၅ဝဝဝ ထုတ္ပါမယ္။ တန္ ၁၅ဝဝဝ ကို ၇ဝ ရာခိုင္ နႈန္းကို သဘာဝေတာထဲက အနွစ္ ၁ဝဝ အထက္ ကန့္သတ္ ရင္စို့လံုးပတ္ ၆ ေပ ၆ လက္မအထက္ သဘာဝကြ်န္းပင္ျကီးကို ၇ဝ ရာခိုင္နႈန္းပဲ ခုတ္လွဲ ပါမယ္။ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနရဲ့ ဌာနပိုင္စိုက္ခင္းက ၃ဝ ရာခိုင္နႈန္း ကြ်န္းကိုထုတ္ပါမယ္။

အဲဒီကြ်န္းကို သဘာဝေတာကထြက္လာတဲ့ ကြ်န္းကိုေတာ့ ဒီမွာ ပဲ ခြဲစိတ္ျပုျပင္ျပီးမွ တရားဝင္သစ္ မွန္ကန္ ေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္နဲ့အတူ နိုင္ငံျခားကို တင္ပို့ရပါတယ္။ တရားဝင္သစ္ မွန္ကန္ေျကာင္း ေျပာနိုင္တယ္ ဆိုရင္ ဥေရာပေဈးကြက္က အိမ္နီးခ်င္း အိနၵိယ၊ တရုတ္၊ ထိုင္းတို့လို ေဈးကြက္ထက္စာရင္ ေဈးေကာင္း ပိုရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ တရားဝင္သစ္ ေထာက္ခံခ်က္က အေရးျကီးတယ္။ ဒီအတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ စိုက္ခင္းကသစ္ကို တရားဝင္သစ္ျဖစ္ေျကာင္း ေနာက္ေျကာင္းျပန္ လိုက္ဖို့က အလြန္လြယ္ တယ္။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အျပည့္အစံုရွိေတာ့၊ ေနာက္ေျကာင္းျပန္ အစစ္ ေဆးကို ခံနိုင္ေတာ့ ‘ဒီစိုက္ခင္းကထြက္တဲ့ သစ္ ဆိုရင္ ျပည္ပနိုင္ငံေတြအထိ export လုပ္နိုင္တယ္။ ဦးစိုင္းမ်ိုးဝင္း တို့ ေဆြးေနြးသြားသလို ငယ္ရြယ္တဲ့ တိုင္၊ ေမ်ာေတြမွာ ေဆးသြင္းဖို့လိုအပ္တာမွာ နည္းပညာ မဖြံ့ျဖိုးေသးရင္ ဒါေတြကိုေတာ့ သစ္ အလံုးလိုက္ တင္ပို့ဖို့ လိုမွာပါ။ ရဖို့လည္း ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ အဲဒီ ကြ်န္းေမ်ာေတြက ကြ်န္ေတာ္တို့ ဆီမွာသာသိပ္အသံုးမဝင္တာ နိုင္ငံျခားမွာ အလြန္ အသံုးဝင္တယ္။ ကြ်န္းသည္ ပင္လယ္ေရငန္ကို ခံနိုင္ရည္ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ဆီမွာ ကြ်န္းေမ်ာထြက္လာ ရင္ အမ်ားျကီးထြက္လာေတာ့ ေလလံပစ္တာေတာင္ ဝယ္မယ့္သူမရွိပါဘူး။ နိုင္ငံျခားမွာ ေတာ္ေတာ္ တန္ဖိုးရွိတယ္။ ဒါမ်ိုးကို တန္ဖိုးရွိတဲ့ နိုင္ငံကို ပို့လိုက္ရင္ ရင္းနွီးမတည္ျပန္ရပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ ဒါကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ မူဝါဒတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံပိုင္စိုက္ခင္းျကီး ေတြက ထြက္ေနတဲ့ ပင္က်ပ္ေတြက ပိုမ်ားေသးတယ္။ ပင္က်ပ္ေတြက ထြက္လာတယ္၊ ေဈးကြက္ကမရွိ။ ေနာက္ဆံုး အနီးနား ေက်းရြာသူ ရြာသားေတြကို ထင္းအျဖစ္ ေဝလိုက္ရ တယ္။ ဒါကိုသာ export ဆိုတဲ့ ကိစၥဆိုရင္ သစ္ေတာက႑ဍက စိုက္ခင္းကြ်န္းနဲ့ သစ္မာကို အလံုးလိုက္ export ျပုမယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိက က႑ဍနဲ့ နိုင္ငံေတာ္ က႑ဍအတြက္ ဝင္ေငြအမ်ားျကီး ျဖစ္လာမယ့္အတြက္ေျကာင့္ ေဈးကြက္က်ယ္ျပန့္ ေလ၊ ေဈးရေလပါပဲ။

အစီအစဉ္မႉး ။ ။ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္ ဖြံ့ျဖိုးဖို့ အတြက္ကို ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑ဍနဲ့ ဘယ္လို ဆက္စပ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို ဆရာ ရွင္းျပေပး ပါဦး။

ေဒါက္တာဆန္းဦး ။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံေရာ၊ ကမၻာမွာပါ ေရရွည္ စဉ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး ဆိုတဲ့ လမ္းေျကာင္းကို သြားေနတာပါ။ အဲဒီလိုသြားတဲ့ေနရာမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတဲ့ အဓိက မ႑ဍိုင္ျကီးသံုးရပ္ကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ့ တစ္ခုနဲ့တစ္ခု ထိန္းေက်ာင္းျပီးေတာ့မွ သြားေနရတဲ့ အေန အထားကို ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးကလည္း လက္ခံ လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမ႑ဍိုင္ျကီးသံုးခုထဲက တစ္ခုခု ခြ်တ္ယြင္းမယ္၊ နည္းနည္းယိမ္းယိုင္ သြားမယ္ဆိုရင္ ေရရွည္ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္မႈကို ရဖို့ရာ အင္မတန္ ခဲယဉ္းတယ္ ဆိုတာ သိရွိျပီးသား ျဖစ္တယ္။

ဒါေျကာင့္ နိုင္ငံရဲ့ ေရရွည္စဉ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတဲ့ က႑ဍကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ဖို့အတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ့ပတ္သက္လို့ ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ခုနွစ္မွာ အမ်ိုးသားပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဒီမူဝါဒရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံသားတစ္ရပ္လံုးရဲ့ အက်ိုးစီးပြား ေရရွည္ စဉ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ နိုင္ငံ သူ/ နိုင္ငံသားအားလံုးရဲ့ က်န္းမာေပ်ာ္ရွြင္ေရး၊ ဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ပတ္ဝန္း က်င္က႑ဍကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ဖို့ ျဖစ္တယ္။

ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူဝါဒကနည္းတယ္။ အနွစ္သာရေတာ့ ျပည့္တယ္။ သို့ေသာ္လည္းပဲ ျပန္ျပီး မြမ္းမံဖို့လို တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ဒီမူဝါဒခ်မွတ္ျပီးေတာ့မွ ဘယ္လိုဗ်ူဟာေတြနဲ့ သြားမလဲ။ ဘယ္လို လုပ္ငန္း စဉ္ေတြနဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမလဲဆိုတာ လိုအပ္လာတာတစ္ခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခါ ကမၻာ့နိုင္ငံ ေတြမွာ တစ္ေန့တျခား ျကံုေတြ့လာရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အလားအလာေတြ၊ ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈေျကာင့္ သဘာဝေဘး အနၱရာယ္ေတြ ျကံုလာဖို့ ကိစၥေတြရွိတယ္။ ဒီလို ေက်ာ္လွြားဖို့အတြက္ နိုင္ငံ ေတြအခ်င္းခ်င္းအျကားမွာ ကတိကဝတ္ယူျပီး ေတာ့မွ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ုပ္ေတြ လက္မွတ္ ထိုးတယ္။

ဒီလိုကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ ေျကာင့္ ၂ဝ၁၅ ေအာက္တိုဘာလက ျပန္ျပီးသံုးသပ္ တယ္။ ဒီမူဝါဒအရ စီးပြားေရးဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုတဲ့ က႑ဍကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျပီး စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။


ရွင္မင္းနွင့္အဖြဲ့


သစ်တောကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သည့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာ အဆိုပါစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးကျော်ကျော်လွင် (ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်၊ သစ်တော ဦးစီးဌာန)၊ ဦးခွန်အောင်စိုး (အထွေထွေမန်နေဂျာ၊ ပြည်တွင်းရောင်း ဝယ်ရေးနှင့် သစ်စက်ဌာန၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း)၊ ဒေါက်တာဆန်းဦး (ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန)၊ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း (Excellent Fortune Development Group ၊ Chairman & Founder) ၊ ဒေါက်တာဝင်းမောင် (ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ) နှင့် ဦးအာကာမင်း (မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ၊ High United Co.,Ltd.) တို့က ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါစကားဝိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ယမန်နေ့မှအဆက်
ဦးကျော်ကျော်လွင် ။ ။ သစ်ကို လျှော့ထုတ်မယ် ဆိုရင် နိုင်ငံတွင်းကို တင်သွင်းဖို့ လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သဘောထားကတော့ Raw ကုန်ကြမ်း သစ်လုံးသာ တင်သွင်း မယ်ဆိုရင် သုညရာခိုင်နှုန်းအထိ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးချင်ပါတယ်။ တန်သုံးသိန်း ခွဲအထိ လျှော့ချထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းတာကို အားပေးပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းသွင်းတဲ့ အခွန်ကိုလည်း သူတို့အတွက် လုပ်သာကိုင်သာရှိအောင် လျှော့ချပေးပါမယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဌာန ကနေ တင်ပြမယ်။
ဦးခွန်အောင်စိုး ။ ။ လက်ရှိမှာ ကိုရီးယားနဲ့ သစ်လုပ်ငန်းနဲ့ ဖက်စပ်နေတဲ့ MKTI ဆွာမှာရှိတဲ့ အထပ်သားစက်ရုံ က ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ အထပ်သား၊ ငါးထပ်သား ဆိုရင် အလယ်မှာ သုံးထပ်ထည့်ရတယ်။ ဒီအတွက် တင်သွင်းတာရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကတင်သွင်း တဲ့အခါ စိုက်ခင်းသစ်တွေပဲ။ စိုက်ခင်းသစ် ဆိုတော့ သစ်နုတယ်။ နည်းနည်း အရည်အသွေးညံ့တယ်။ ဒါကို အလယ်သားအတွက် သုံးတယ်။ အဲဒီဟာမျိုး ကို ဝယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ကညင်တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ကညင်တွေက နှစ် ၆ဝ အသားတွေ ဆိုတော့ ကောင်းတယ်။ ဒါတွေကို အပေါ်က ထပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနဲ့ ဒီမှာလုပ်ပြီးတော့ ပြန်ပြီး ပြည်ပကို တင်ပို့တယ်။ ပြည်တွင်းလည်း ဖြန့်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လက်ရှိ ထုတ်တဲ့ သစ်အားလုံးသည် သစ်မာဆိုရင် နှစ် ၆ဝ အထက်၊ ကျွန်းဆိုရင် နှစ် ၁ဝဝ အထက်ရှိတယ်။ ရင်စို့လုံးပတ်က ကျွန်းဆိုရင် ခြောက်ပေခွဲ၊ သစ်မာဆို ခြောက်ပေမှ သစ်တောဦးစီးဌာနက ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်ရောက်ဖို့က နှစ် ၆ဝ လောက်သက်တမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သစ်တွေက ကောင်းတယ်။ ကောင်းလွန်းတဲ့ဟာကို အလယ်သား သုံးတယ်ဆိုရင် ရတဲ့ဈေးနဲ့ မတန်တဲ့အခါကျတော့ တခြားနိုင်ငံကနေစိုက်တဲ့ နည်းနည်းပွတဲ့ သစ်တွေကို ဝယ်သွင်းနေပါတယ်။ အဲဒီဟာကိုလည်း ကိုအာကာတို့ ပြန်လေ့လာရင် အဓိက အထပ်သားက လူသုံးများပါတယ်။ ဒီအထပ်သား၊ အလယ်သား ကို စတင်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ။
ဦးကျော်ကျော်လွင် ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့က လျှော့ချထုတ်လုပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော် တို့ ဆီမှာရှိတဲ့ စက်ရုံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကရှိလာတော့ သူတို့ import လုပ်ရတယ်။ ပြီးရင် ဒီဟာကို Re-export လုပ်တာပါ။ ဒါနဲ့ တစ်ဆက်စပ်တည်း စိုက်ခင်းဘက်ကို ပြန်ပြီးကျော့ရရင် သဘာဝ တောကပဲ သစ်ကိုထုတ်လာတယ်။ ကျွန်းဆိုရင် နှစ် ၈ဝ၊ ၆ဝ အထက် ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လာခဲ့တော့ သဘာဝတောကြီးကို အားကိုးနေရတဲ့အတွက် ကြောင့် ၂ဝ၁၄ က log export ban လုပ်လိုက်တယ်။ သစ်လုံး အလုံးလိုက် ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်မပေးဘူး။
မပေးတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ သဘာဝတောကထွက်တဲ့ သစ်လုံးကို ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာပဲ ခွဲစိတ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင် ကိုအာကာတို့အပြင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလည်းလာမယ်။
သူတို့စက်ရုံတွေ လာထောင်ရင် ကျွန်တော် တို့ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရမယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော် တို့က ၂ဝ၁၄ မှာ log export ban လုပ်လိုက် တယ်။ လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ စိုက်ခင်းတွေကို ကျွန်တော်က အားပေးနေပြီ။ အားပေးတော့ ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းတွေ တည်ထောင်လာကြတဲ့ အခါမှာ ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းတွေလည်း အများကြီး တည်ထောင်လာပြီ။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်ကခွင့်ပြုတော့ ၁၂ နှစ်တာကာလ ကိုအာကာကို သစ်ထုတ် တာတွေ လျှော့လိုက်လို့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေ ဆွေးနွေးသလို ဒီဘက်က ဦးစိုင်းမျိုးဝင်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ စိုက်ခင်းတွေ ၁ဝ နှစ်၊ ၁၂ နှစ် သက်တမ်းကာလ ရောက်လာတော့ စိုက်ခင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့၊ စိုက်ခင်းကလည်း အခုထွက်လာ တော့မယ့် သစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးလိုတာများရှိရင် ဖိတ်ခေါ်ပါ တယ်။
ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း ။ ။ သယံဇာတနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနကနေ စိုက်ခင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ စိုက်ပျိုးလာအောင် နည်းလမ်းတွေအများကြီး စဉ်းစားပြီးတော့ ဖြေလျှော့ပေး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ အခက်အခဲတစ်ခုရှိတာက ကျွန်တော် တို့ စိုက်ပျိုးတဲ့မြေဟာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်မြေ မဟုတ် ပါဘူး။ သစ်တောဦးစီးဌာနကနေ ငှားရမ်းပြီး စိုက်ပျိုးတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း အစောပိုင်းက တင်ပြသလို မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကို ငှားရမ်းပြီး စိုက်ပျိုးတယ်။ စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာ မြေပိုင်ဆိုင်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ဒါကို ဘဏ် မှာ အာမခံအဖြစ်ပေးပြီးတော့မှ ချေးငွေ မရယူနိုင် ပါဘူး။
နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ ဒီလိုအခြေအနေ မျိုးမှာ ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သစ်ပင်တွေကို အာမခံ ကုမ္ပဏီတွေကနေ တန်ဖိုး ဖြတ်ပြီး လက်ခံပေးတယ်။ အာမခံပေးတဲ့ အပေါ်မှာ ဘဏ်ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ ချေးငွေတွေ ခွင့်ပြုပေးတာရှိတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်းပဲ နိုင်ငံတကာမှာလို နည်းလမ်းတွေ ကျင့်သုံးပြီးတော့ ချေးငွေကို စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းရှင် တွေအတွက် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးရေး ဟာ ဒီထက်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် စိုက်ပျိုးလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်ကျော်လွင်။ ။ ကျွန်တော်တို့ ဘဏ်စနစ်တွေကို ကြိုးစားပြီးတော့ ညှိနှိုင်းနေတယ်။ ငွေကို ချေးလို့ရအောင်၊ သစ်တောစိုက်ခင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာ နှစ်ရှည် ကြာတယ်။ အခုကျွန်း ဆိုရင် အနှစ်၃ဝ ပေးတယ်။ ပေါင်းပေါင်းပြီး ဆက်လုပ်ရမယ်။ ကျွန်းသစ်လုံး ထွက်တဲ့အထိပါ။ အခုတော့ ၁၂ နှစ်တာ ကာလဆိုတော့ ကြားဖြတ်တောထွက်တွေလည်း ထွက်လာ ပါပြီ။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဈေးကွက်အခြေအနေကို ဆွေးနွေး ပေးပါဦး။
ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း ။ ။ အစောပိုင်း စိုက်ပျိုးတဲ့ စိုက်ခင်းတွေဟာ အခုချိန်မှာ ကြားဖြတ်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်တဲ့ မျောတို့၊ တိုင်တို့ ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ ဒါတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ ပရိဘောဂ တို့ ထုတ်လုပ်တာတွေက နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးလာမှာပါ။ အခုချိန်မှာတော့ အစပိုင်းလည်း ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ပြည်တွင်းမှာ ဈေးကွက် အားနည်းနေပါတယ်။ အားနည်းနေတဲ့အတွက် စိုက်ခင်းကနေပြီး တော့ ထွက်ရှိလာတဲ့ မျောတို့၊ တိုင်တို့ကို ပြည်ပကို အလုံးလိုက် တင်ပို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကြားဖြတ်ဝင်ငွေရရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိုက်ခင်းသမားတွေအတွက် ဒါဟာ အထောက် အပံ့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်ကျော်လွင် ။ ။ ပုဂ္ဂလိကတင် မကဘူး။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်အတွက် ပါပါတယ်။ အခုထွက်လာတဲ့ တိုင်၊ မျော တွေကို ဆေးသွင်းတာတွေ၊ ပြုပြင်တာတွေအတွက် နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ နည်းတယ်။ နည်းတော့ ဒါကို အလုံးလိုက်တင်ပို့ချင် တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သစ်တောဦးစီးဌာနက ကျွန်းစိုက်ခင်းက ပိုစိုက်လာခဲ့တော့ အဲဒီ ဟာတွေပါ ဈေးကွက်မရှိဘူး။ ဈေးကွက်မရှိဘူးဆို တော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်ပိုင် စိုက်ခင်း ရော၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် စိုက်ခင်းရောက ထွက်လာတဲ့ ဒီကျွန်း သစ်တွေ၊ သစ်မာတွေကို အလုံးလိုက် ပြည်ပ တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်းက တောင်းဆိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနက မူအားဖြင့် သဘောတူပြီးသား။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ Policy ဖြစ် တော့ အထက်ကို တင်ပြပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး သဘာဝတောကပဲ သစ်ထုတ်လာခဲ့ တာ။ ဒီနှစ် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီမှာတော့ ကျွန်း တန် ၁၅ဝဝဝ ထုတ်ပါမယ်။ တန် ၁၅ဝဝဝ ကို ၇ဝ ရာခိုင် နှုန်းကို သဘာဝတောထဲက အနှစ် ၁ဝဝ အထက် ကန့်သတ် ရင်စို့လုံးပတ် ၆ ပေ ၆ လက်မအထက် သဘာဝကျွန်းပင်ကြီးကို ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ခုတ်လှဲ ပါမယ်။ သစ်တော ဦးစီးဌာနရဲ့ ဌာနပိုင်စိုက်ခင်းက ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကျွန်းကိုထုတ်ပါမယ်။
အဲဒီကျွန်းကို သဘာဝတောကထွက်လာတဲ့ ကျွန်းကိုတော့ ဒီမှာ ပဲ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီးမှ တရားဝင်သစ် မှန်ကန် ကြောင်း ထောက်ခံချက်နဲ့အတူ နိုင်ငံခြားကို တင်ပို့ရပါတယ်။ တရားဝင်သစ် မှန်ကန်ကြောင်း ပြောနိုင်တယ် ဆိုရင် ဥရောပဈေးကွက်က အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ထိုင်းတို့လို ဈေးကွက်ထက်စာရင် ဈေးကောင်း ပိုရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ တရားဝင်သစ် ထောက်ခံချက်က အရေးကြီးတယ်။ ဒီအတွက် လုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိုက်ခင်းကသစ်ကို တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ကြောင်းပြန် လိုက်ဖို့က အလွန်လွယ် တယ်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အပြည့်အစုံရှိတော့၊ နောက်ကြောင်းပြန် အစစ် ဆေးကို ခံနိုင်တော့ ‘ဒီစိုက်ခင်းကထွက်တဲ့ သစ် ဆိုရင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိ export လုပ်နိုင်တယ်။ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း တို့ ဆွေးနွေးသွားသလို ငယ်ရွယ်တဲ့ တိုင်၊ မျောတွေမှာ ဆေးသွင်းဖို့လိုအပ်တာမှာ နည်းပညာ မဖွံ့ဖြိုးသေးရင် ဒါတွေကိုတော့ သစ် အလုံးလိုက် တင်ပို့ဖို့ လိုမှာပါ။ ရဖို့လည်း ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။
ဦးခွန်အောင်စိုး ။ ။ အဲဒီ ကျွန်းမျောတွေက ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာသာသိပ်အသုံးမဝင်တာ နိုင်ငံခြားမှာ အလွန် အသုံးဝင်တယ်။ ကျွန်းသည် ပင်လယ်ရေငန်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ ကျွန်းမျောထွက်လာ ရင် အများကြီးထွက်လာတော့ လေလံပစ်တာတောင် ဝယ်မယ့်သူမရှိပါဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ တော်တော် တန်ဖိုးရှိတယ်။ ဒါမျိုးကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ နိုင်ငံကို ပို့လိုက်ရင် ရင်းနှီးမတည်ပြန်ရပါတယ်။
ဦးကျော်ကျော်လွင် ။ ။ ဒါကတော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်စိုက်ခင်းကြီး တွေက ထွက်နေတဲ့ ပင်ကျပ်တွေက ပိုများသေးတယ်။ ပင်ကျပ်တွေက ထွက်လာတယ်၊ ဈေးကွက်ကမရှိ။ နောက်ဆုံး အနီးနား ကျေးရွာသူ ရွာသားတွေကို ထင်းအဖြစ် ဝေလိုက်ရ တယ်။ ဒါကိုသာ export ဆိုတဲ့ ကိစ္စဆိုရင် သစ်တောကဏ္ဍက စိုက်ခင်းကျွန်းနဲ့ သစ်မာကို အလုံးလိုက် export ပြုမယ်ဆိုရင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနဲ့ နိုင်ငံတော် ကဏ္ဍအတွက် ဝင်ငွေအများကြီး ဖြစ်လာမယ့်အတွက်ကြောင့် ဈေးကွက်ကျယ်ပြန့် လေ၊ ဈေးရလေပါပဲ။
အစီအစဉ်မှူး ။ ။ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အတွက်ကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍနဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကို ဆရာ ရှင်းပြပေး ပါဦး။
ဒေါက်တာဆန်းဦး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရော၊ ကမ္ဘာမှာပါ ရေရှည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို သွားနေတာပါ။ အဲဒီလိုသွားတဲ့နေရာမှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးရပ်ကို ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထိန်းကျောင်းပြီးတော့မှ သွားနေရတဲ့ အနေ အထားကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလည်း လက်ခံ လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမဏ္ဍိုင်ကြီးသုံးခုထဲက တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းမယ်၊ နည်းနည်းယိမ်းယိုင် သွားမယ်ဆိုရင် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို ရဖို့ရာ အင်မတန် ခဲယဉ်းတယ် ဆိုတာ သိရှိပြီးသား ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ဖို့အတွက် စတင်ဆောင်ရွက် လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒကို ချမှတ်ခဲ့တယ်။ ဒီမူဝါဒရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ နိုင်ငံသားတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွား ရေရှည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံ သူ/ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပတ်ဝန်း ကျင်ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်တယ်။
ချမှတ်ခဲ့တဲ့ မူဝါဒကနည်းတယ်။ အနှစ်သာရတော့ ပြည့်တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ပြန်ပြီး မွမ်းမံဖို့လို တယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဒီမူဝါဒချမှတ်ပြီးတော့မှ ဘယ်လိုဗျူဟာတွေနဲ့ သွားမလဲ။ ဘယ်လို လုပ်ငန်း စဉ်တွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရမလဲဆိုတာ လိုအပ်လာတာတစ်ချက်၊ နောက်တစ်ခါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တွေမှာ တစ်နေ့တခြား ကြုံတွေ့လာရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အလားအလာတွေ၊ ရာသီဥတုပြောင်း လဲမှုကြောင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်တွေ ကြုံလာဖို့ ကိစ္စတွေရှိတယ်။ ဒီလို ကျော်လွှားဖို့အတွက် နိုင်ငံ တွေအချင်းချင်းအကြားမှာ ကတိကဝတ်ယူပြီး တော့မှ သဘောတူညီချက်စာချုပ်တွေ လက်မှတ် ထိုးတယ်။
ဒီလိုကိစ္စတွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် ကြောင့် ၂ဝ၁၅ အောက်တိုဘာလက ပြန်ပြီးသုံးသပ် တယ်။ ဒီမူဝါဒအရ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းတွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ပြီး စတင်အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။

ရှင်မင်းနှင့်အဖွဲ့

သစ္ေတာစီးပြား စကားဝိုင္း - 2သစ္ေတာက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ အဆိုပါစကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ (ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန)၊ ဦးခြန္ေအာင္စိုး (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ျပည္တြင္း ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ ဌာန၊ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း)၊ ေဒါက္တာဆန္းဦး (ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန)၊ ဦးစိုင္းမ်ဳိးဝင္း(Excellent Fortune Development Group ၊ Chairman & Founder)၊ ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံ) ႏွင့္ ဦးအာကာမင္း (မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ၊ High United Co., Ltd.)တို႔က ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါစကားဝိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ယမန္ေန႔မွအဆက္

ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စီးပြားတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒသစီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုတစ္ခု စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဟန္ခ်က္ညီၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ အစိုးရခ်ည္းေဆာင္ရြက္ရင္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ အစိုးရရယ္၊ Private sector ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ Institution ေတြ အားလုံး ေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံအေနနဲ႔က non-government organization – NGO အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ အဓိကလုပ္ငန္းႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။
ပထမတစ္ခုကေတာ့ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (sustainable development) ဆိုတာ ဘာလဲ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ ဘယ္လိုဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ထိန္းသိမ္းမလဲ၊ ဒါေတြသိေအာင္ သင္တန္းေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပးပါတယ္။ ႏွစ္လ သင္တန္းေတြပါ။ ဒီသင္တန္းေတြရဲ႕ (၂၄) ႀကိမ္ ေျမာက္ကို ေရွ႕လ ၅ ရက္ စဖြင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

▄ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ▄

ေနာက္လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုက သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ပါတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမွာ ဇီဝမ်ဳိးစုံ မ်ဳိးကြဲေတြ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုး ရွိတယ္၊ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေဂဟစနစ္ရဲ႕ အေျခအေနက ဘယ္လို ျဖစ္ေပၚေန တယ္။ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲနဲ႔ ဘယ္လို ဆက္စပ္ ၿပီးေတာ့မွ လူေတြအတြက္ဘယ္ေလာက္ အေရးပါ တယ္၊ လူမႈစီးပြားအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သုေတသနလုပ္ ေဖာ္ထုတ္ ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို သက္ဆိုင္သူေတြ အားလုံး သိေအာင္ေဖာ္ျပၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ policy making process ေပၚလစီထည့္သြင္း ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါက သုေတသန လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမေတြမွာ ေဒသခံေတြရွိပါတယ္။ ရြာေတြ ရွိပါတယ္၊ ဒီရြာေတြကလည္း ဒီသယံဇာတကို ထုတ္ယူမသုံးစြဲလို႔ မရပါဘူး၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိတဲ့ အတြက္ ထင္းေတြ ခုတ္ယူသုံးစြဲရပါတယ္။ ဒီလို ထုတ္ယူသုံးစြဲတဲ့ အခါမွာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ အေထာက္ အကူျပဳမယ့္ သုံးစြဲမႈမ်ဳိးျဖစ္ လာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေန သူတို႔ကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ဳိးေတြ လုပ္ပါတယ္။

▄ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရး ေဒသခံမ်ားပါဝင္ရန္ ▄

ေနာက္တစ္ခါ အမဲလိုက္မယ့္အစား၊ သစ္ပင္ကို ခုတ္ေရာင္းမယ့္အစား အျခားေသာအသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေပါ့၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပဲ အဲဒီေဒသခံေတြထဲကမွ ေဒသမွာရွိတဲ့ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းလာေအာင္ စည္း႐ုံးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ ဆရာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးရရင္ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာ မူဝါဒမွာ သဘာဝနယ္ေျမဧရိယာ၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ၊ ႀကိဳးဝိုင္းေတာ အတိုခ်ဳံးရည္ရြယ္ခ်က္ေျပာရရင္ PAS ဆိုတဲ့ ကာကြယ္ထားတဲ့ protective ဧရိယာဆိုတာ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္၊ သားငွက္၊ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္ထိန္းသိမ္းတာ၊ အဲဒီ ဟာက စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ပါတယ္။

အားလုံးသိတဲ့ အတိုင္း ေရႊစက္ေတာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ ဒါေတြက PAS ေတြပါပဲ။ ဒုတိယက ႀကိဳးဝိုင္းပါ၊ ႀကိဳးဝိုင္းဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးအလို႔ငွာ သစ္ကိုထုတ္မယ္၊ တတိယႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေဒသခံျပည္သူရဲ႕ နိစၥဓူဝ လိုအပ္ခ်က္ကို ထုတ္သုံးမယ္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အမ်ဳိးအစားသုံးခုခြဲၿပီး လုပ္ပါတယ္။

ယေန႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္းအင္အား မွာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေန ေတာၾကပ္အထိ အင္အားက ၆ဝဝဝ ပါ၊ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က ၈၈၃၂ ဧက ထိန္းသိမ္းရမွာ ဧက ၈ဝဝဝ ဘယ္လို မွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီမွာ people participation က အေရးပါလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာ က႑မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာထက္စာရင္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မွသာ ေရရွည္ တည္တံ့မယ္ ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ပထမဆုံး ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ပုဂၢလိက အခန္း က႑က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ သစ္ေတာေတြ၊ စိုက္ခင္းေတြ ေထာင္ဖို႔ people participation အေနနဲ႔ ဖိတ္ေခၚတယ္။

▄ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ျခင္း ▄

အဲဒီမတိုင္ခင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးလိုအပ္ခ်က္၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အရ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၅၁ သန္းမွာ အိမ္ေထာင္စု ေခါက္ခ်ဳိးက (၁ဝ ဒသမ ၈) မီလီယံ၊ အဲဒီမွာ ဒီထက္ျပည့္စုံတဲ့ social economic survey ရဲ႕ သန္းေခါင္စာရင္းေမးခြန္းေတြအရ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ထင္းမီးေသြးသုံးတယ္ဆိုတဲ့ result ထြက္တယ္။ ၁ဝ ဒသမ ၈ မီလီယံ အိမ္ေထာင္စု အတြက္ ေန႔စဥ္ထင္းလိုအပ္ခ်က္က မ်ားတယ္။ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက rural ၊ urban population က ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဲဒီေတာ့ ဒီ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက rural လို႔ ဆိုတယ္။ သစ္ေတာ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာနဲ႔အနီးမွာ ေနတဲ့သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သစ္ေတာႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာထဲမွာ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ တည္ေထာင္ျခင္း ဆိုတဲ့လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက သူတို႔အနီးအနားမွာရွိတဲ့ သစ္ေတာ ကို CF certificate ေပးၿပီး သူတို႔ဘာသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၊ ေန႔စဥ္လိုအပ္တဲ့ သစ္၊ တိုင္၊ ထင္း၊ ဝါး၊ မွ်စ္၊ မႈိ အားလုံးကို ထုတ္သုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေဒသခံအစု အဖြဲ႕ပိုင္အတြက္၊ ပုဂၢလိကသစ္ေတာ ဆိုရင္ ေျမငွားရမ္းခ ေပးရတယ္။ လက္ရွိ တစ္ႏွစ္ တစ္ဧကကို ၂ဝဝ၊ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာကစၿပီး တစ္ဧကကို ၁ဝဝဝ၊ ေျမငွားရမ္းခေပးရတယ္။ ခုန CF က်ေတာ့ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားကိုေပးေတာ့ ေျမငွားရမ္းခ ေပးစရာမလိုဘူး။ အဲဒီထဲကထြက္တဲ့ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ ေပးစရာမလိုဘဲ ထုတ္ယူသုံးစြဲခြင့္ရွိတယ္။ community policy user group လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၈၈ဝ ေက်ာ္ဖြဲ႕ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မိသားစု တစ္သိန္းေက်ာ္၊ သစ္ေတာ ဧရိယာဧက ၅ သိန္း ၂ ေသာင္း ေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ target ကေတာ့ ၂ ဒသမ ၂၇ သန္းအထိ ေဒသခံျပည္သူကို people participation ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ျပည္သူ နဲ႔ people participation ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါမွာ INGO, NGO, CSOေတြ က႑ က ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာ ဆရာ ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ေဆြးေႏြးသြားသလို၊ သူတို႔က အဲဒီက႑မွာ ေဒသခံျပည္သူေတြ အထဲ ကိုဝင္ေရာက္ၿပီး community policy ပညာ ေပးတယ္၊ စည္း႐ုံးတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆရာတို႔ရဲ႕ CSO က႑ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သစ္ေတာက႑ ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ အေရးပါတဲ့ အားကိုးရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ ဆရာေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ လူ၊ တိရစၧာန္၊ အားလုံးက ဒီသစ္ေတာကို မွီတယ္၊ ေနတယ္၊ ထိုင္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္လုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုလုံးက ဆင္ထိန္း သိမ္းရတာ၊ စုစုေပါင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ထိန္းသိမ္းထားတာ ၃ဝ၇၉ ေကာင္ ပါ။ ဒီဆင္ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့စရိတ္က ႀကီးပါတယ္။ ဆင္ရဲ႕သဘာဝအရ ေတာမွာပဲေနတယ္၊ ေရၾကည္ပဲ ေသာက္ တယ္။ ေတာေတာင္နဲ႔ ေတာနက္မွာပဲ သူေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္နဲ႔ လူေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ၊ လူေတြကပဲ ဆင္ေတြေနတဲ့ေနရာ ကို သြားေနတာလား။

▄ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈနည္းေအာင္ သစ္ထုတ္ ▄

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွာ ဆင္တစ္ေကာင္ အသက္ရလာၿပီ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ရင္ ဆင္ဦးစီး၊ ပဲ့ခ်ိတ္ တစ္ေယာက္ ထားရတယ္။ အဲဒီအသုံးစရိတ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္က ခ်ေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ပါတယ္။ ဘာနဲ႔ထုတ္လဲ ဆိုရင္ ဆင္နဲ႔ထုတ္တဲ့အတြက္ သက္သာတာ။ ေနရာတကာ လမ္းေတြထိုး၊ စက္ေတြနဲ႔ လိုက္လုပ္ ေနရင္ေတာ့ ေတာက ေျမနီေတြ ျဖစ္သြား တာေပါ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ထုတ္တဲ့ေနရာဟာ ေျမနီေတြ ဘာလို႔မျဖစ္တာလဲဆို လွဲမယ့္အပင္၊ သစ္ေတာခြင့္ျပဳ အမွတ္ ႐ိုက္ၿပီးတဲ့အပင္ေတြကို ခုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ တျခား သစ္ပင္ႀကီးေတြ၊ အပင္လတ္ေတြ အမ်ားႀကီးမပါေအာင္ လွဲမယ့္ေနရာ ဘယ္အေပါက္ ကို လွဲမလဲ၊ အဲဒီေလာက္ အထိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ လွဲၿပီးရင္ ဆင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျဖတ္ပိုင္းၿပီး ဆြဲထုတ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ လုပ္သားဆင္ လို႔ ေခၚပါတယ္။ လုပ္သားဆင္ ၃ဝဝဝ မွာ ၁၅ဝဝ ေလာက္ပဲ လုပ္သားဆင္လို႔ ေခၚပါတယ္။ လုပ္သား ဆင္ဆိုတာ လူလိုေပါ့။ လူသက္တမ္းနဲ႔ ဆင္ သက္တမ္းက တူပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ရမယ့္ ဆင္ျဖစ္ရမယ္၊ သန္မာရမယ္၊ က်န္းမာရမယ္၊ အဲဒီဆင္ကိုသုံးၿပီး က်န္တဲ့ ၅၅ ေက်ာ္တဲ့ ဆင္အို ေတြက်ေတာ့ ဆင္အိုေတြထားတဲ့ ဆင္ေဆး႐ုံမွာ ထားတယ္။

▄ ဆင္အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ▄

ပင္စင္ေပးလိုက္တာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ ထိန္းရ ေသးတယ္၊ ဆင္သတ္တဲ့ မုဆိုးေတြကလည္း မ်ားတယ္။ ဆင္ေပါက္ေတြ၊ ဆင္အေသးေတြကို သီးျခား ထိန္းေက်ာင္းပါတယ္။ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ အခါမွာ ဆင္ကိုအေျချပဳၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြ ၁၉ ခု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေထာင္ထားပါတယ္။ ဆင္ ၂၅၆ ေကာင္ သုံးထားပါတယ္။ အဲဒီမွာ သုံးတဲ့ ဆင္ဟာ အလုပ္ဆင္ မဟုတ္ေသာ ဆင္ေပါက္၊ ဆင္ကလည္း လူလိုပဲဆိုရင္ ၁၃ ႏွစ္၊ ၁၄ ႏွစ္ဆို ကြၽမ္းက်င္ေနၿပီ။ ငါးႏွစ္မွ သူတို႔ကို Train ေပးတာ ပါ။ အသက္ႀကီးတဲ့ ဆင္ႀကီးနဲ႔ ဆင္ေသးေပါ့။ အဲဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆင္စခန္းဖြင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတၱဝါတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရွားပါးတဲ့ဆင္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိန္းတဲ့ အေၾကာင္းေလး တင္ျပ ရတာပါ။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ သစ္ေတာက႑ရဲ႕ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမွာ သစ္ထုတ္၊ ခုတ္ၿပီး ေရာင္းတာအျပင္ ပုဂၢလိကေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေရာ၊ သစ္ေတာ စိုက္ခင္း တည္ေထာင္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခု၊ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုက သဘာဝကို အေျခခံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဒါလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အားလုံးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ ျပည္တြင္းမွာကို အရင္ထက္စာရင္ ႐ိုး႐ိုးဘုရားဖူးတာထက္ ေရႊစက္ေတာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ အင္းေတာ္ႀကီး ဘုရားပြဲဆိုရင္ တကယ့္သဘာဝကို အေျခခံတဲ့ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တယ္။

ဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာက႑အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ Carbon Emission လုံးဝမထုတ္လႊတ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ Green Economy ဆိုတာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ Protected Area ထဲက သဘာဝကို အေျခခံတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက ဖြင့္ထားတာ အားလုံးေပါင္း စခန္း ၁၈ ခု ရွိပါ တယ္။ ေရႊစက္ေတာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ၊ အင္းေတာ္ႀကီး ဒါေတြအားလုံးက သဘာဝနယ္ေျမ ေတြပါ။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေျပာသြားတာ ဆင္စခန္းက ၁၉ ခု ဖြဲ႕ထားၿပီ။ ဒီ ၁၉ ခုကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းထားတာထက္ကို အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ လာၾကပါတယ္။ ဆင္အေၾကာင္းကို အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာႀကီးက ေျပာသြားတာ ႏိုင္ငံပိုင္ဆင္ ၃ဝဝဝ ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ မွတ္ပုံ တင္ထားတာက ႏိုင္ငံ ပိုင္ဆိုတာ သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္းပိုင္တဲ့ဆင္က ၃ဝဝဝ ပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ပုဂၢလိကပိုင္ဆင္က ၂၅ဝဝ ရွိတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဆင္ယဥ္၊ ဆင္ေမြးတိရစၧာန္ ဆင္အၾကြယ္ဝဆုံးက ၅၅ဝဝ ရွိပါတယ္။ ၅၅ဝဝ မွာ ေတာ႐ိုင္းဆင္ဆိုတာ ကလည္း ရွိေသးတယ္။

▄ အလုပ္လက္မဲ့ဆင္ အသံုးခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ▄

ဆင္ေတြ အသတ္၊ အျဖတ္ ခံေနရတယ္။ ဒါေတြအားလုံးလည္း ဆရာတို႔အသိပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့လူမ်ဳိးက ဆင္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ လက္ပြန္းတတီး ရွိလဲဆိုေတာ့ ဆင္ ၅၅ဝဝ ကေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာေတြ႕၊ ယဥ္ေနတာပဲ။ ေတာဆင္ ႐ိုင္းလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးက ဆင္နဲ႔ အကြၽမ္းတဝင္ရွိတယ္။ အရင္တုန္းက သစ္ပဲ ထုတ္ဖို႔ရာ သုံးခဲ့တယ္။ အခုသစ္ထုတ္ တာကို ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ဆင္ေတြ ေပါလာတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ဆင္ေတြ ျဖစ္လာရင္ အဲဒီဆင္ေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ျပန္အသုံးခ်မလဲ ဆိုတာ အခု Elephant base Ecotourism ဆိုၿပီး ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ တျခားပုဂၢလိက ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာက႑ရဲ႕ စီးပြားေရးတစ္ခုအေနနဲ႔ ငွားထားတယ္။ ပုဂၢလိကက ဒါမ်ဳိးလုပ္ခ်င္လို႔ ဆိုရင္လည္း ငွားတယ္။

ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ။ ။ ဆင္တို႔ ၊ က်ားတို႔က မ်ဳိးသုဥ္းေတာ့မယ့္ သတၱဝါေတြထဲမွာ ပါတယ္။ ပါတဲ့အခါမွာ ဆင္ေတြ၊ က်ားေတြကို သတ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းဝယ္တဲ့ illegal Trade ေတြကို ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္၊ မရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္တာက တစ္ပိုင္းပါ။ သဘာဝ ေတာဆင္ေတြ မ်ဳိးသုဥ္းဖို႔က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ နီးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ဆင္ယဥ္ေတြအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တာက ဒါကလည္း Conservation ပါ။ မ်ဳိးသုဥ္းခါနီးေနတဲ့ ဆင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းတဲ့အခါမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ နည္းတစ္ရပ္ လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အစီအစဥ္မွဴး ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆင္ေတြကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခ (ဒါမွမဟုတ္) ေကြၽးေမြးတာ တစ္ေန႔ကို ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိပါသလဲ။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ကေတာ့ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး တဲ့ ဆင္က ဆား ၁၅ ပိႆာနဲ႔ မန္က်ည္းပိႆာ အခ်ိန္ ၃ဝ တစ္ႏွစ္စရိတ္သုံးရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေတာထဲမွာပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒ႐ိုင္ဘာနဲ႔ စပယ္ယာ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕လစာ ေကာင္းေကာင္းေပးရတယ္။ မနက္အလုပ္ခ်ိန္မွာ သစ္ဆြဲတယ္ လုပ္လိုက္တယ္။ ညေန ၄ နာရီခြဲ ၅ နာရီမွာ အလုပ္သိမ္းတယ္။

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ။ ။ သိမ္းၿပီးရင္ ဆင္ဦးစီးက ထူးခတ္ထားတာ ျဖဳတ္ၿပီး ဆင္ကို ေတာထဲ လႊတ္လိုက္တယ္။ တစ္ညလုံး ေတာထဲမွာရွိတဲ့ သဘာဝအသီးအႏွံေတြ စားတယ္။ ေတာငွက္ေပ်ာေတြ စားတယ္။ စာရင္းအေနနဲ႔ ဆားနဲ႔ မန္က်ည္းနဲ႔ ေပးထားၿပီး လိုအပ္မွ ေနမေကာင္းတဲ့ဆင္ကိုမွ အထူးဆင္ဆရာဝန္နဲ႔ ေကြၽးတယ္။ ပုံမွန္ညေန ၅ နာရီ၊ ၆ နာရီဆို ေတာထဲ လႊတ္လိုက္တယ္။ ဆင္ဦးစီးကေန သူ႔ေျခရာလိုက္ၿပီး ဆင္ကိုေကာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ ျပန္လာတယ္။ ဆင္က Memory ေကာင္းတယ္။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ သူ႕ဆင္ဦးစီးရဲ႕ အသံကိုမွတ္မိတယ္။ တျခားလူ အသံဆိုရင္ ၿငိမ္ေနတယ္ မထူးဘူး။ ဆင္ဦးစီးက ေအာ္လိုက္ရင္ သူကျပန္ထူးတယ္။ တစ္ခုရွိတာက ကြၽန္ေတာ္ ဆင္ဆရာဝန္ကို ေမးၾကည့္တယ္။ ဒီမွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ေတြ ထားထားတာ။ အဲဒီဟာက စရိတ္ႀကီးတာ။ ေတာထဲက ဆင္က စရိတ္မႀကီးဘူး။ တစ္ေန႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုင္းပင္လိုမ်ဳိး ပိႆာခ်ိန္ အနည္းဆုံး ၁၂ဝ ေကြၽးရတယ္။ သြားသြားခုတ္ၿပီး သူတို႔ကိုေကြၽးရတာ။ ႀကံေတြအျပင္ကို သူ႔ရဲ႕ အဓိက စားတဲ့အစာကို ပတ္လည္ေတာထဲကို သြားခုတ္ေပး ရတယ္။

အစီအစဥ္မွဴး ။ ။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းဆိုေပမယ့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆင္ ေတြနဲ႔က ခြဲျခားလို႔မရ ပါဘူး။ သစ္ကိုျမင္ရင္ ဆင္ပါ ပါရမယ္။ သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဆက္စပ္မႈ အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။

ဦးခြန္ေအာင္စိုး ။ ။ သစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုေတာ့ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ဒါစနစ္ႀကီးပဲ ေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္ေကာက္ ရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ သတ္မွတ္ေပးထား ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းေရာင္းဆိုရင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၉၈ ဘီလီယံပါ။ တင္ဒါေရာင္းတာက ၁၁၄ ဘီလီယံ ရရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာင္းတဲ့ ေငြအားလုံးက ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထဲ ဝင္ပါတယ္။ ျပည္ပ ေရာင္းအား ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းတဲ့ေငြသည္ ဘီလီယံသတ္မွတ္ခ်က္ ေဒၚလာ ၁၃၉ သန္း ရွာေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို Target ကို အၿမဲတမ္းေက်ာ္လြန္ ေအာင္ ရွာေပးႏိုင္တာကလည္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ေရာ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကေရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳတဲ့တန္ေပၚမွာ တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ေစ်းမွန္ေပးၿပီး ဝယ္ၾက ပါတယ္။

စနစ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ကားသေဘာမ်ဳိး ေရာင္းလိုက္တယ္။ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြက စက္မွာခြဲတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြကလည္း လြယ္ကူစြာနဲ႔ သစ္တစ္ေခ်ာင္း ကအစ သူတို႔ဆိုင္က ဝယ္လို႔ရပါတယ္။ ေစ်းကြက္စည္းမ်ဥ္း ေျပာင္းလဲ သြားတဲ့အခါ သစ္လုပ္ငန္းက ေရာင္းေပးပါ၊ ေရာင္းေပးပါဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းကို ေရာင္းေပးတဲ့ ဓေလ့က မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိဘူးဆိုတာက လက္ကား ေရာင္းတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန က ခြဲမိန္႔ခ်ထားေပးတဲ့ စက္ေတြအမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီ စက္ေတြက ခြဲၾကပါတယ္။ ႏိုင္သေလာက္ လာဝယ္ခြဲ ေပးပါလို႔ သစ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႏႈိးေဆာ္ပါ တယ္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက လစဥ္ေရာင္းေပးေနပါတယ္။

▄ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ သံုးပင္ျပန္စိုက္ ▄

ေနာက္တစ္ခုက သစ္ခုတ္တယ္၊ သစ္ခုတ္ တယ္ဆိုရင္ပဲ လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီး ဆိုရင္ ျပန္စိုက္ခိုင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္တစ္ပင္ ခုတ္ရင္ သုံးပင္ျပန္စိုက္ေပး ရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္တစ္သိန္းခြဲ ခုတ္လိုက္ပါတယ္။ ေလးသိန္းရွစ္ေသာင္း ျပန္စိုက္ၿပီးပါၿပီ။ အဲဒီအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးက ခ႐ုႀကိဳးဝိုင္း မွာ ဧက ၅ဝ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီမွာ ဧက ၅ဝ နဲ႔ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳးဝိုင္းမွာ ဧက ၅ဝ က သီးျခားစီးပြားေရးကြၽန္းအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းက စိုက္ၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက သစ္ထုတ္တဲ့အျပင္ကို သစ္ပင္ စိုက္တာ ေနာက္ဆုံးဆိုရင္ ဝါးပါစၿပီး စိုက္ေနပါၿပီ။ သစ္လုပ္ငန္းဆိုတာနဲ႔ သစ္ႀကီးပဲ ခုတ္တယ္လို႔ မျမင္ေအာင္ အစားလည္း ျပန္စိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မွဴး ။ ။ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတ အပါအဝင္ သဘာဝသယံဇာတ ေဂဟစနစ္ေတြအေရးပါမႈ ဆရာတို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈေထာင့္အေနနဲ႔ သုံးသပ္ တင္ျပေပးတာလည္း ေျပာၾကားေပးေစလိုပါတယ္။

ေဒါက္တာဆန္းဦး ။ ။ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ DDG ေရာ၊ GM ႀကီးေရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားသလို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သစ္ေတာက႑ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးကိစၥေတြဟာ သစ္ေတာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သစ္ေတာ သစ္ပင္ေတြကို စနစ္တက်ခုတ္ယူၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက အင္မတန္မွ အက်ဳိးေက်းဇူးႀကီးမားတယ္။ အင္မတန္မွလည္း အေရးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ႈေထာင့္ကေန တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအပါအဝင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ၊ ငါးသယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတ၊ တြင္းထြက္သယံဇာတ စတဲ့သယံဇာတေတြကို ထုတ္ယူသုံးစြဲၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီး ပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေပၚေပါက္ လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သစ္ေတာသစ္ပင္က႑ အေရးပါပုံ၊ ေဂဟစနစ္ေတြရဲ႕ အေရးပါပုံက အင္မတန္မွ တိုင္းျပည္အတြက္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ သာမက လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ မျပႏိုင္တဲ့ သစ္ေတာသစ္ပင္ေတြကေန အရိပ္ အာဝါသေတြ ရတယ္။ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြဆိုတာလည္း တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကေန ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ကိန္းဂဏန္းရလဒ္နဲ႔ မေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့၊ ေဖာ္ျပဖို႔ရာ ခဲယဥ္းတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

▄ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ ▄

ေဂဟစနစ္ေတြရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကလည္း အင္မတန္မွ အေရးပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ပါဝင္ၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးေန တယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္နည္းနည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာမကဘူး။ တစ္ကမၻာလုံးမွာပါ တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုတိုးတက္ မ်ားျပားစြာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ လာရတဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီး ျဖစ္ပါ တယ္။

သဘာဝျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ႏိုင္ဖို႔က ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက လူသား အားလုံးလက္တြဲ ၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ ႀကီးကို လူသား အားလုံး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔ကိစၥမွာ အားလုံးလက္တြဲညီညီနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး သဘာဝ သယံဇာတေတြကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ရာ အမ်ား ျပည္သူကိုလည္း အသိပညာေပး ရင္းနဲ႔ တိုးတက္ေခတ္မီလာတဲ့ နည္းပညာရပ္ေတြ၊ ေငြေၾကး ေတြကို သုံးစြဲၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမျဖစ္ေအာင္၊ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးမယ္ဆိုရင္လည္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမလဲ ဆိုတာ အေျဖရွာဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ ။ ။ Forest Ecosystem သစ္ေတာေဂဟစနစ္ တင္မကဘူး။ ေဂဟစနစ္ဆိုတာက ျမႇင့္တင္ေရး ေဂဟစနစ္၊ ပင္လယ္ရဲ႕ေဂဟစနစ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္စြန္းမွာ ကြၽန္းေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ေဘးဘက္ မွာရွိေတာ့ကြၽန္း ေတြရဲ႕ ေဂဟစနစ္ဆိုၿပီး ရွိပါတယ္။ ေဂဟစနစ္တိုင္းသည္ လူေတြ အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာဆိုပါေတာ့ ျမစ္ေၾကာင္းရဲ႕ ေဂဟစနစ္ ကိုၾကည့္ရင္ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္သိပၸံအေနနဲ႔ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းရဲ႕ ေဂဟစနစ္နဲ႔ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲကို ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ မွာ ေလ့လာေနပါတယ္။ ေလ့လာ ရတဲ့ အေၾကာင္း အရင္းက ဒီျမစ္ေၾကာင္းေဂဟစနစ္ က လူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီး သလဲ ဆိုရင္ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဂဟစနစ္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့ထဲမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေလးမ်ဳိး အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး တစ္ခုခ်င္း မေျပာေတာ့ ပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင္ ေရပါ။ ေသာက္တဲ့ေရကို ခ်င္းတြင္းျမစ္ကေန ဟိုတုန္းကရတယ္။ ခ်ဳိးတဲ့ေရ၊ သုံးတဲ့ေရ ခ်င္းတြင္းျမစ္က ရတယ္။ ဒါကလည္း ေဂဟစနစ္ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈ ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခါ ခ်င္းတြင္းျမစ္ထဲမွာရွိတဲ့ ငါး ေတြ၊ ပုစြန္ေတြ၊ သယံဇာတေတြ ဆရာေဒါက္တာဆန္းဦးေျပာတဲ့ သဘာဝသယံဇာတထဲမွာ ျမစ္ရဲ႕ ေဂဟစနစ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ငါးေတြ၊ ပုစြန္ေတြ ဒါေတြကလည္း လူေတြက ထုတ္ယူၿပီးမွ သုံးစြဲလို႔ရတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္နဲ႔ တစ္ဆက္တည္းရွိေနတဲ့ ဥပမာ ေပါက္အင္းဆိုပါေတာ့။ ေပါက္အင္းေဒသႀကီးမွာ ဒီလိုမိုးရာသီဆိုရင္ ေရႀကီးပါတယ္။

Popular Posts